Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej – Mgr Moniki Jaworskiej

Kielce, dnia 06.03.2024 r.

O G Ł O S Z E N I E

          Przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa oraz Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informują, że w dniu 15.04.2024 r. o godz. 11.00 w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, przy ulicy Uniwersyteckiej 17, w sali nr 70  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr Moniki Jaworskiej

 Cechy gatunkowe opinii konsumenckich na temat hoteli na przykładzie wpisów zamieszczanych na stronach wybranych internetowych witryn turystycznych

Promotor:

  • Dr hab. Joanna Senderska prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Promotor pomocniczy:

  • Dr Agnieszka Rosińska – Mamej - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci:               

  • Prof. dr hab. Ireneusz Bobrowski Instytut Języka Polskiego PAN
  • Prof. dr hab. Andrzej Dyszak  - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Dr hab. Joanna Szadura prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Recenzje, streszczenie oraz  rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie:

https://bip.ujk.edu.pl/mgr_monika_jaworska.html

 

 

 

 << Powrót

Skip to content