Częste pytania (filologia germańska)


Nie zdawałem na maturze języka niemieckiego, ale znam go dobrze, bo przez gimnazjum i liceum uczyłem się w szkole i na korepetycjach. Boję się, czy sobie poradzę…

Jesteśmy przekonani, że dasz radę. Po pierwsze, na naszych studiach chodzi o to, by się uczyć. Gdybyś wszystko umiał, to dopiero byłby problem. Po drugie, uczyłeś się sporo, a my mamy w swojej ofercie nawet rozpoczęcie studiów bez znajomości języka, więc będzie dobrze. Po trzecie, w razie potrzeby zawsze możesz przyjść do osób, z którymi masz zajęcia, albo do tych, z którymi będziesz je miał. Każdy Ci pomoże.


W ogóle nie uczyłem się niemieckiego, ale chciałbym studiować germanistykę, bo przez język niemiecki będę miał kontakt z najważniejszymi gospodarkami dla Polski. Czy jest taka możliwość?

Oczywiście. Od roku akademickiego 2014/15 zapraszamy na studia także osoby, które nie znają języka niemieckiego, ale wiążą swoją przyszłość z jego znajomością. Od początku mają dodatkowe zajęcia, by jak najszybciej uzyskać efekty w posługiwaniu się językiem. Cieszymy się, że wypełniamy lukę, bo w końcu największa satysfakcja to absolwent, który mówi, że dużo się nauczył…


Studia magisterskie – czy jeśli nie skończyłem germanistyki, mogę je podjąć?

Na studiach magisterskich ukończenie germanistyki nie jest wymagane. Żeby móc studiować, należy ukończyć studia I stopnia (licencjackie lub inżynierskie) i znać język niemiecki na poziomie B2 – czyli np. ukończyć kurs lektoratowy w czasie studiów.


Studia magisterskie – czy znajomość języka niemieckiego u kogoś, kto nie skończył studiów licencjackich na germanistyce, musi być potwierdzona certyfikatem?

Nie ma takiej konieczności, chociaż oczywiście można.


Studia magisterskie – czym różni się oferta UJK i innych uczelni?

Zapraszamy do nas i przekonania się na miejscu. Może jednak parę słów wprowadzenia: na studiach magisterskich są do wybory dwie specjalności: tłumaczeniowa oraz komunikacja. W pierwszym zajmujemy się tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi z różnych dziedzin, w drugim koncentrujemy się na kontakcie z biznesem, turystyką, działalnością na polu współpracy z krajami niemieckojęzycznymi. Poza tymi dwoma modułami (do wyboru) studenci mogą uzyskać uprawnienia do pracy w szkole (jako moduł fakultatywny) lub też poznać świat mediów niemieckojęzycznych, w tym próbować swoich sił w tłumaczeniach audiowizualnych. Kto był u nas, wie, że mamy zapewne najnowocześniejszą siedzibę w Polsce, że łatwo do nas trafić, bo autobusy MPK podjeżdżają pod sam campus, że obok znajduje się nowoczesna Biblioteka Uniwersytecka. A jeszcze dalej nęcą swoim widokiem Góry Świętokrzyskie. Nie możemy się nie pochwalić, że ostatnio nasz kierunek był wizytowany przez Polską Komisję Akredytacyjną i że wizytacja przyniosła bardzo dobrą ocenę tego, co robimy.


Studia magisterskie – czy wszystkie zajęcia odbywają się w jednym miejscu?

Raczej tak – w naszej siedzibie przy ul. Świętokrzyskiej 21 D. Podajemy „raczej”, ponieważ zajęcia WF mają miejsce w sąsiednim budynku – nowoczesnej (niedawno oddanej do użytku) uniwersyteckiej hali sportowej.


Studia magisterskie – czy pracę magisterską pisze się w ciągu jednego roku?

W naszych planach studiów przewidzieliśmy dwa lata na przygotowanie pracy magisterskiej. Na początku promotorzy przedstawią swoją ofertę zagadnień, potem studenci decydują się na konkretne seminarium. Dzięki takiemu wydłużeniu pracy można sobie wyobrazić, że w razie potrzeby będzie czas na przeprowadzenie badań w Niemczech i ich opisanie. Wielu studentów robi to na studiach licencjackich, zatem i na studiach magisterskich idziemy tą drogą.


Podajecie, że w czasie studiów można wyjechać na semestr lub rok do zagranicznego uniwersytetu. Może coś więcej na ten temat?

Wyjazdy odbywają się głównie w ramach programu Erasmus. Obecnie do wyjazdu na semestr w uniwersytecie w Wurzburgu przygotowuje się pięcioro studentów. Oprócz tego uniwersytetu studenci chętnie wybierają też uczelnię w Essen, chociaż nie tylko. Dodatkowo wyjeżdżaliśmy i będziemy jechać do Berlina na Międzynarodowe Targi Turystyczne przy okazji zwiedzając Berlin itp. W przygotowaniu na wyjazd w ramach Erasmusa pomaga instytutowy koordynator ds. Programu Erasmus. Dodajmy, że od niedawna można też spędzić semestr na uczelni w Polsce w ramach programu Most. O tym też można dowiedzieć się w Instytucie u odpowiedniego koordynatora.


Czym wyróżnia się germanistyka w UJK?

Chyba tym, że jesteśmy widoczni i dla siebie. Co roku organizujemy spotkanie wigilijne, podczas którego śpiewamy kolędy i dzielimy się opłatkiem. Co roku też przygotowywaliśmy Dzień Szwajcarski (wszak to kraj niemieckojęzyczny), a nowym roku chcemy zorganizować Dzień Austrii. Zapraszamy do nas regularnie młodzież szkół średnich (może spotkasz więc swoich młodszych znajomych?) i przedsiębiorców. Jesteśmy na Tak. Słowo „nie” pada bardzo rzadko – np. „nie bój się”.


Czy z każdego przedmiotu jest egzamin?

Nie. Na koniec semestru musisz otrzymać zaliczenie każdego przedmiotu w indeksie (i na karcie egzaminacyjnej), ale nie zawsze musi to być forma egzaminu. Są kolokwia zaliczeniowe, prace semestralne, projekty. A na WF-ie biegi, skoki, nordic walking…


A co jeśli nie zda się egzaminu?

Po pierwsze, nie należy się załamywać. Po drugie, są możliwości/konieczność poprawy. I każdorazowo ma się prawo do poprawki. Po trzecie, egzaminy są po to, by je zdać, a nie by nie zdawać…
<< Powrót

Skip to content