ODNOŚNIE DO problemu czy *odnośnie(?) problemu

Chciałbym prosić o poradę językową, bo nie wiem co jest bardziej poprawnie: Odnośnie czegoś czy odnośnie do czegoś.
Kolejny mój dylemat to: Pszczyna, 23 marca 2020 r. czy Pszczyna, dnia 23 marca 2020r.
Odpowiedź PJ: 

Wydawnictwa normatywne nakazują użycie wyrażenia odnośnie do czegoś, np.: odnośnie do egzaminu, odnośnie do naprawy. Aby zrozumieć podstawę tego rozstrzygnięcia, można pomóc sobie konstrukcją: odnosić się do czegoś, np. Musiała odnieść się szybko do tego problemu. Ponieważ jednak wielu użytkowników polszczyzny nie szuka tej analogii, posługuje się błędną formacją *odnośnie czegoś(?). Jest ona już na tyle rozpowszechniona, że nie dostrzega się jej niepoprawności. W zasadzie można by ją dopuścić w normie potocznej. 
Co do zapisu nagłówka z miejscem i datą obie postacie są w zasadzie poprawne. Użycie wyrazu DNIA lub skrótu DN. ma charakter bardziej urzędowy. Formalnie wyraz ów jest zbędny w tego typu konstrukcjach. 
prof. Piotr Zbróg, ILiJ


<< Powrót

Skip to content