Reportaż książkowy w świetle językoznawstwa statystycznego

Reportaż książkowy w świetle językoznawstwa statystycznego. Składnia, styl, gatunek   DOFINANSOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Nazwa programu lub Dotacji: „Doskonała Nauka” Nazwa zadania: „Reportaż książkowy w świetle językoznawstwa statystycznego. Składnia, styl, gatunek”. DOFINANSOWANIE:15 697,00 Całkowita wartość: 17 487,00 Krótki opis: Projekt wydania monografii pt. „Reportaż książkowy w świetle językoznawstwa statystycznego. Składnia, styl, gatunek” autorstwa dr Katarzyny Ostrowskiej stanowi nieszablonową, intermetodologiczną propozycję na rynku wydawniczym. […]

Czytaj więcej

Conceptualization and Verbalization of Human Experience

Conceptualization and Verbalization of Human Experience

Czytaj więcej

Glottodydaktyka Polonistyczna Wczoraj, dziś, jutro

Glottodydaktyka Polonistyczna Wczoraj, dziś, jutro

Czytaj więcej

Wprowadzenie do analizy składniowej na przykładzie wypowiedzeń reportażowych

Wprowadzenie do analizy składniowej na przykładzie wypowiedzeń reportażowych

Czytaj więcej

Język w przestrzeni literackiej, medialnej, politycznej

Język w przestrzeni literackiej, medialnej, politycznej

Czytaj więcej

РУССКИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ в современном обыденном метадискурсе

РУССКИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ в современном обыденном метадискурсе

Czytaj więcej
Skip to content