Germanistyka – wszystko co najważniejsze


Po zajęciach

Filologia germańska na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to jedyne miejsce w regionie, gdzie można ukończyć studia licencjackie i magisterskie na tej specjalności. Niekiedy pada pytanie, po co studiować język niemiecki, gdy ze wszystkimi można porozumieć się po angielsku. Odpowiedź nie jest trudna – łatwiej jest rozmawiać z partnerem handlowym w jego języku ojczystym, niż posługując się językiem pośrednim. Dowody na to leżą jak na dłoni, gdy widzimy, że coraz więcej Niemców przyjeżdża do Polski, by uczyć się języka polskiego, ponieważ odczuwany jest brak absolwentów germanistyki.

Niemcy, Austria, Szwajcaria nadają ton rozwojowi gospodarczemu Europy. Zachodni sąsiad Polski jest największym na świecie eksporterem i największym partnerem gospodarczym naszego kraju. Stąd też występuje gorąca potrzeba zapewnienia pośrednictwa językowo-kulturowego pomiędzy nami – zapewnia je germanistyka.

Prowadzone u nas studia są dwustopniowe. Na etapie licencjackim główny nacisk kładziemy na naukę języka – można podjąć studia z jego znikomą znajomością lub bez niej, gdyż prowadzimy zajęcia wyrównawcze i kursy wspierające. Oprócz tego poznajemy kulturę użytkowników języka niemieckiego z ich literaturą, sztuką, tradycją. Po I roku studenci wybierają, w czym chcieliby się specjalizować: pracować jako tłumacze, obsługując biznes czy ruch turystyczny. Istnieje też możliwość uzyskania kwalifikacji nauczycielskich. Na etapie magisterskim ćwiczymy swoje umiejętności jeszcze bardziej – tłumaczymy pisemnie i ustnie, przygotowujemy ścieżki dźwiękowe do filmów, zajmujemy się obecnymi problemami, które przyciągają uwagę Niemców, Austriaków czy Szwajcarów. Na koniec każdego etapu przygotowujemy pracę dyplomową – licencjacką po trzech latach studiów I stopnia oraz magisterską po dwóch latach studiów II stopnia.

Jeśli nadarza się okazja (a tak jest na koniec każdego semestru), wybieramy się na uniwersytet zagraniczny na semestr lub rok, by tam studiować (każdego roku nasi studenci są na uczelniach w Essen, Würzburgu, Odense lub innych). Organizujemy spotkania, cieszymy się jedynym w regionie Dniem Szwajcarskim, planujemy wspólne wyjazdy i je realizujemy w mniejszych czy większych grupach. W razie potrzeby, mamy opiekuna roku. Wszyscy wykładowcy mają dla nas czas na konsultacjach i poza nimi. Nie bez znaczenia jest też to, że zajęcia mamy w najnowocześniejszym gmachu Uniwersytetu, obok Biblioteki i Centrum Sportu.

Czy czegoś nam brakuje? Tak, ale nie czegoś, tylko kogoś – Ciebie. Będziemy cieszyć się, gdy do nas dołączysz. Jak to zrobić? Zdać maturę:) – bez niej nie można studiować. Natomiast na studiach magisterskich warunkiem jest ukończenie studiów I stopnia (licencjackich) i znajomość języka niemieckiego na poziomie B2. Mach’s gut!

Zobacz plany studiów licencjackich (I stopnia) i magisterskich (II stopnia)<< Powrót

Skip to content