Informacja dla studentów wysyłających swoje prace dyplomowe do systemu Wirtualnej Uczelni

Informujemy, że w przypadku poprawiania pliku lub uzupełnienia danych pracy dyplomowej, które zostały już wysłane do Wirtualnej Uczelni uzyskanie możliwości poprawienia pracy możliwe jest tylko poprzez kontakt z właściwym promotorem, który w ramach swoich uprawnień może na swoim profilu w Wirtualnej Uczelni ustawić status pracy "do poprawy". Informatycy wydziałowi nie mają możliwości ani uprawień aby dokonać tej zmiany.

Osoba uprawniona (promotor pracy) powinna się zalogować do WU oraz odnaleźć opcję: "Prace dyplomowe" w lewym menu, a następnie wskazać nazwisko studenta, którego zmiana ta ma dotyczyć (jeśli się zdarzy, że lista studentów nie będzie zawierała właściwych nazwisk to należy wtedy kontaktować się z osobą obsługującą dany kierunek w dziekanacie.)

Jeśli zmiana statusu pracy studenta nie jest możliwa przez promotora to oznacza, że albo student może samodzielnie poprawić swoją pracę, albo praca trafiła już do systemu antyplagiatowego, ale wtedy nie będzie możliwości jej wymiany/poprawy.<< Powrót

Skip to content