dr Anna Gutowska


Zainteresowania naukowe

Dr Anna Gutowska w 2012 roku obroniła doktorat w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej rozprawa doktorska analizowała motywy literatury popularnej w powieściach dziewiętnastowiecznej pisarki brytyjskiej George Eliot, ze szczególnym uwzględnieniem trójkątów miłosnych, bigamii (tradycja bigamy novel) oraz morderstwa (sensation novel).

Dr Gutowska od 2015 roku pracuje jako adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK. W latach 2017-2019 przebywała na Uniwersytecie Linneusza w Szwecji na stypendium Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship, prowadząc projekt badawczy dotyczący przedstawienia postaci kobiecych w adaptacjach filmowych i serialowych powieści Jane Austen.

W centrum zainteresowań badawczych dr Gutowskiej znajduje się neo-wiktorianizm w literaturze i kulturze popularnej, a zwłaszcza neowiktoriańskie biofikcje (fikcyjne przedstawienia postaci historycznych we współczesnych tekstach kultury osadzonych w dziewiętnastym weku), a także zagadnienia teorii adaptacji oraz narratologii transmedialnej (zwłaszcza character studies)

Dr Gutowska współpracuje z Centre of Intermedial and Multimodal Studies (Linnaeus University, Szwecja) jako Associated Researcher. Jest także członkinią British Association of Victorian Studies, Association of Adaptation Studies, International Association of Intermedial Studies oraz George Eliot Fellowship.

Zainteresowania naukowe

Neo-wiktorianizm, adaptation studies, popular culture, gender studies, character studies, memory studies, transmedia storytelling, intermedialność oraz multimodalność.

Monografie

Gutowska, Anna. Beyond ‘Silly Novels’: The Role of Popular Literature Conventions in George Eliot’s Fiction. Wydawnictwo Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2018.

Wybrane artykuły recenzowane

Gutowska, Anna. The subalterns’ revenge? Updating Vanity Fair for the twenty-first century. Journal of Popular Culture, volume 53 issue 2, 2020 (współautorstwo z dr Amritą Ghosh, przyjęty do publikacji)

Gutowska, Anna. Thomas Chatterton: Fałszerz jako bohater romantyczny. Roczniki Muzeum Narodowego w Kielcach. Nr 31 (2017).

Gutowska, Anna. Between ‘Silly Novels’ and vegetation myths: George Eliot’s subversive use of the two suitors convention in Middlemarch. The George Eliot Review 2016. Artykuł nagrodzony Annual Prize for Best Essay przyznawaną przez George Eliot Fellowship.

Gutowska, Anna. Popular Fiction Tropes in Felix Holt: the Radical. Anglica: An International Journal of the English Studies. No 25.1. (2016).

Gutowska, Anna. Looking for Mr. Right: the two suitors formula in George Eliot’s Felix Holt, the Radical (1866). Acta Philologica. Nr 48.1. (September 2016).

Wybrane rozdziały w monografiach

Gutowska, Anna. “An act of creative vandalism”: Andrea Arnold’s black Heathcliff and the concept of adaptation as re-righting. W: Black Neo-Victoriana. Red. Julian Wacker i Marlena Tronicke. Seria wydawnicza: Brill Neo-Victorian Studies (w druku).

Gutowska, Anna. The Books on the Floss: An Analysis of Maggie Tulliver’s Reading. W: Books, Objects: Things and Images and 18th and 19th Century Literature. Red. Grażyna Bystydzieńska. British Studies Centre, Uniwersytet Warszawski (2017).

Gutowska, Anna. A feminist Bildungsroman or a cautionary tale? Female characters’ arcs in Sarah Grand’s The Heavenly Twins (1893). W: From Queen Anne to Queen Victoria: Readings in 18th and 19th century British literature and culture. Vol. 5. Red. Grażyna Bystydzieńska i Emma Harris, British Studies Centre, Uniwersytet Warszawski.

Działalność popularyzatorska
Artykuły prasowe

Emma z kropką. Artykuł o najnowszych adaptacjach Austen z okazji premiery nowej wersji Emmy (reż. Autumn de Wilde) www.krytykapolityczna.pl (2020).

Kto się boi Mary Shelley? Recenzja filmu biograficznego pt. Mary Shelley www.krytykapolityczna.pl, (2018) .

Investigative journalism and literary criticism have a lot in common. Wywiad z redaktor działu książki Guardiana, Claire Armitstead. Anglojęzyczne wydanie Krytyki Politycznej, www.politicalcritique.org (2017).

George Eliot był kobietą. Esej biograficzny o George Eliot z perspektywy Genderowej. www.krytykapolityczna.pl (2014).

 

Wystąpienia radiowe

Anna Gutowska o George Eliot. Gość podcastu Program rozszerzony prowadzonego przez Instytut Anglistyki UW. 2016. https://player.fm/series/program-rozszerzony-2361934/anna-gutowska-o-george-eliot

Sherlock Holmes: dzieło znudzonego okulisty. Udział w audycji prowadzonej przez red. Dorotę Gacek, 2014. 2 Program Polskiego Radia. www.polskieradio.pl.

Hilary Mantel: Historia Anglii to dla niej sex, drugs and rock’n’roll. Udział w audycji prowadzonej przez red. Dorotę Gacek. 2013. 2 Program Polskiego Radia. www.polskieradio.pl.

Kontakt
anna.gutowska@ujk.edu.pl
Zakład Literatur Obcych
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
Nr tel. służb. (41) 349 68 09
Nr pokoju 229<< Powrót

Skip to content