dr Beata Domagała


dr nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
Zainteresowania naukowe: niemiecka literatura, mistyka, epoka baroku
Wybrane publikacje:

Domagała, Beata: Niemiecka mistyka baroku – fenomen ponad podziałami. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, Neofilologia, Tom XV, Wydawnictwo PWSZ, Płock 2009, s. 81-87.

Domagała, Beata: Ewa Anna Piasta, Das Wort-Ton-Verhältnis im deutschen Lied der Romantik (Związki słowa i dźwięku w niemieckiej pieśni doby romantyzmu), Neisse Verlag, Dresden-Wrocław 2009, SS. 479. Studia Neofilologiczne, Tom 5, Wydawnictwo UJK, Kielce 2011, s. 119-121.

Domagała, Beata: Obraz wojny trzydziestoletniej w utworach poetów śląskich (na podstawie sonetów Andreasa Gryphiusa).W: Getka, Joanna/ Grzybowski, Jerzy/ Kramar, Rostysław (red.): Wojna w Europie Środkowo-Wschodniej z perspektywy interdyscyplinarnej. Warszawa 2015, s.. 255-265.

Domagała, Beata: „Sacrum” w poezji mistyków śląskich na podstawie „Cherubinowego wędrowca”. W: Adamowski, Jan/ Tymochowicz, Mariola (red.): „Sacrum” w kulturze tradycyjnej i współczesnej. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, s. 321-331.

Tłumaczenie źródeł: Hombek, Danuta: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. Tom 6. Czasopisma i efemeryczne gazety warszawskie 1753 – 1794. Tłumaczyli: z języka niemieckiego Beata Domagała. Universitas, Kraków 2016.

Doświadczenie dydaktyczne:

Pracownik dydaktyczny filologii germańskiej Uniwersytetu Jana   Kochanowskiego w Kielcach  od 1994 roku, prowadzenie zajęć z zakresu praktycznej nauki języka niemieckiego (fonetyka praktyczna, ćwiczenia stylistyczno-kompozycyjne, ćwiczenia dyskursywne) oraz z literatury  niemieckiej,   recenzowanie prac licencjackich i magisterskich, promotor prac licencjackich z zakresu literatury niemieckiej , opiekun praktyk zawodowych.

Kontakt: beata.domagala@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content