dr hab. Alina Biała, prof. UJK


ORCID ID 0000-0001-7343-4094prof. Alina Biała (zdjęcie)
Zainteresowania naukowe

Problematyka związków literatury z innymi dziedzinami twórczości (malarstwem, architekturą, muzyką, tańcem, plakatem), a także malarskie inspiracje literatury pięknej oraz edukacja odbioru różnych dzieł sztuki.

Publikacje naukowe (wybór)

  • „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego wobec literackiego pierwowzoru, [w:] W kręgu zagadnień literatury powszechnej, red. R. Kotowski, I. Mityk, Kielce 2019, s. 11-26.
  • Estetyka i perswazja. Czytanie plakatu (na podstawie posterów Rafała Olbińskiego), „Literatura i Kultura Popularna” XXIV, Wrocław 2018, s. 225-243.
  • O romantycznej idei korespondencji sztuk na podstawie Tańca Fryderyka Schillera, „Ruch Literacki” 2015, nr 5, s. 461-477.
  • Malarskość literatury, w: Teksty literackie w przestrzeni kultury i komunikacji językowej. Tradycja i współczesność, pod red. Z. Ożóg-Winiarskiej, Kielce 2013, s. 13-42.
  • Literatura i taniec. Korespondencja sztuk, Częstochowa 2013.
  • Literatura i muzyka. Korespondencja sztuk, Warszawa – Bielsko-Biała 2011.
  • Literatura i architektura. Korespondencja sztuk, Warszawa – Bielsko-Biała 2010.
  • Literatura i malarstwo. Korespondencja sztuk, Warszawa – Bielsko-Biała 2009.
  • Feminizm, język, literatura, „Albo albo. Problemy Psychologii i Kultury” 2007, nr 2, s. 75-86.
  • Gry w literaturze – literatura w grach, „Kultura Popularna” 2006, nr 3, s. 103-110.

Kontakt
alina.biala@ujk.edu.pl
Dane adresowe
Zakład Badań Kulturowych
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
Pokój nr 259
Tel.<< Powrót

Skip to content