dr Sylwester ŁodejSylwetka naukowa

Absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, Wyższa Szkła Pedagogiczna w Kielcach (1995) - praca dyplomowa z zakresu nauczania fonetyki języka angielskiego.

Absolwent Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1999) - praca magisterska z zakresu angielskiego językoznawstwa historycznego: English words for Christian concepts: religious vocabulary with special reference to Latin loanshifts in Old English.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (2010): The terminology denoting ecclesiastics and its secularization: a study in English historical semantics and sociolinguistics.

Do jego zasług należy powołanie językoznawczego czasopisma naukowego Token: A Journal of English Linguistics i uzyskanie przez czasopismo indeksacji w bazach czasopism takich jak SCOPUS, EBSCO i ERIH+ oraz w wykazie czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20 punktów).

Współredaktor 11 tomów [2 tomy w opracowaniu, 2020] czasopisma językoznawczego Token: A Journal of English Linguistics z wyszczególnieniem tomów tematycznych:

Volume 1 (2012)

Volume 2 (2013)

Volume 3 (2014) Special issue on Late Modern English.

Volume 4 (2015)

Volume 5 (2016)

Volume 6 (2017) Special issue on social identities in public texts.

Volume 7 (2018)

Volume 8 (2019) Special issue on historical medical discourse.

Volume 9 (2019) Special issue on medical discourse in Internet-based communication.

Volume 10 (2020) (w przygotowaniu)

Volume 11 (2020) (w przygotowaniu) Special issue on the linguistic aspects of specialized knowledge domains.

Redaktor,  InScriptum: A Journal of Language and Literary Studies

Volume 1 (2020)

Kwalifikacje dodatkowe

English Medium Instruction Certificate, Oxford EMI Training, St Catherine's College, University of Oxford, UK (2018)

Kwalifikacje do nauczania w systemie szkolnictwa angielskiego: Qualified Teacher Status for England and Wales: QTS no. 1575437 (Humanities & English), Department for Education, UK (2015)

Zainteresowania naukowe

W swojej pracy naukowej dr Łodej zajmuje się semantyką i pragmatyką historyczną języka angielskiego. Jego głównym zainteresowaniem naukowym jest motywacja kulturowa w analizie pragmasemantycznej i leksykogenezie. Prace dra Łodeja mają charakter opracowań teoretyczno- empirycznych wykorzystujących komputerową analizę tekstu. W obszarze jego zainteresowań pozostaje również preskryptywizm i norma językowa.

Wybrane publikacje

Monografia

Łodej, Sylwester (2020) Secularization and English lexical semantics. (Warsaw Studies in English Historical Linguistics). San Diego, CA: Æ Academic Publishing.

Artykuły i rozdziały w monografiach

Łodej, Sylwester (2019) "The semasiological scope of the attributive adjective bilingual and its collocational patterns with special reference to the global varieties of English". In: Piotr Zbróg (ed.) Język w Komunikowaniu i Dyskursie [Language in Communication and Discourse]. Kielce: Muzeum Narodowe w Kielcach, 125-138.

Łodej, Sylwester (2019) "'To boldly go where no man has gone before': On the normative attitudes towards the split infinitive in online forum discussions". In: Piotr Zbróg (ed.) System i Norma w Perspektywie Lingwistycznej [System and Norm in a Linguistic Perspective]. Kielce: Muzeum Narodowe w Kielcach, 177-197.

Łodej, Sylwester — John G. Newman (2014) “Secular semasiology of the adjective divine in Late Modern American English”. International Journal of Language and Culture 1, 60-74.

Newman, John G. — Sylwester Łodej  (2014) “From less irreverence to less reverence: semantic and pragmatic change in the adjective holy in American English”. In: Yoko Iyeiri — Jennifer Smith (eds.) From Texts to Corpora: Studies in Middle and Modern English. Osaka: Osaka Books, 133-151.

Łodej, Sylwester (2013) “The attribute of ugly in American public discourse: a diachronic corpus study”. In: Ryszard Wolny — Stankomir Nicieja —  Andrzej Ciuk (eds.) Evil and Ugliness across Literatures and Cultures. Opole: University of Opole Press, 247-261.

Łodej, Sylwester (2012) “Semantic change in the domain of the vocabulary of Christian clergy”. In: Hans Sauer — Gaby Waxenberger (eds.) English historical linguistics 2008. (Current Issues in Linguistic Theory 324). Amsterdam: John Benjamins, 99-115.

Łodej, Sylwester (2012) “Concept-driven semasiology and onomasiology of CLERGY: focus on the lexicogenesis of POPE, BISHOP and PRIEST”. In: Manfred Markus — Yoko Iyeiri — Reinhard Heuberger — Emil Chamson (eds.) Middle and Modern English Corpus Linguistics.  Amsterdam: John Benjamins, 93-108.

Łodej, Sylwester (2012) “The demise of gog and cock and their phraseologies in dramatic discourse: a study into historical pragmatics of tabooistic distortions”. In: Irén Hegedűs —Alexandra Fodor (eds.) English historical linguistics 2010 (Current Issues in Linguistic Theory 324). Amsterdam: John Benjamins, 369-382.

Łodej, Sylwester (2012) “Poland in the illustrative quotations of the Oxford English Dictionary”. In: Joanna Esquibel Anna Wojtyś (eds.) Explorations in the English language: Middle Ages and beyond (Studies in English Medieval Language and Literature 35). Frankfurt am Main: Peter Lang, 239-253.

Kontakt
sylwester.lodej@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content