Zakład Literatury PolskiejZAKŁAD LITERATURY POLSKIEJ

Kierunki badań:

Historia literatury polskiej i jej konteksty europejskie; życie literackie i artystyczne XIX–XXI wieku; tekstologia i edytorstwo naukowe; badania interdyscyplinarne: związki literatury z filmem, teatrem, mediami.

Granty pracowników Zakładu:

 1. Przygotowanie do druku listów Stefana Żeromskiego z lat 1884–1912, grant KBN, nr 1176/HO1/96/10, 1996–2000 (kierownik projektu: Zdzisław Jerzy Adamczyk).
 2. Mniszkówna… I co dalej w polskim kinie? Wybór tekstów z czasopism filmowych dwudziestolecia międzywojennego, grant KBN, nr 1 H01C 013 15, 1998–2000 (kierownik projektu: Barbara Gierszewska).
 3. Edycja dzienników Władysława Reymonta, grant KBN, nr 1 H01C 046 27, 2004–2007 (kierownik projektu: Beata Utkowska).
 4. Przygotowanie do druku listów Stefana Żeromskiego z lat 1913–1919, grant KBN, nr 1 H01C 018 28, 2005–2007 (kierownik projektu: Zdzisław Jerzy Adamczyk).
 5. Przygotowanie do druku listów Stefana Żeromskiego z lat 1920–1925, grant NPRH, nr N N103 320734, 2008–2011 (kierownik projektu: Zdzisław Jerzy Adamczyk).
 6. Sensualność w kulturze polskiej Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, grant NCBiR, nr N R17 0005 06/2009, 2009–2012 (wykonawca: Beata Utkowska).
 7. Słownik polskiej krytyki literackiej. 1764–1918, grant NCN, nr N N103 319137, 2009–2012 (wykonawca: Grażyna Legutko).
 8. Kino w perspektywie interkulturowej. Film zachodnioeuropejski w Polsce, film polski w Europie Zachodniej: wzajemna recepcja kultur filmowych w latach 1918–1939, grant NPRH, nr 2H 11 0004 80, 2011–2012 (wykonawca: Barbara Gierszewska).
 9. Edycja krytyczna „Pism wszystkich” Bolesława Prusa, grant NPRH, nr 11H 11 024680, 2011–2017 (wykonawca: Beata Utkowska).
 10.  Przygotowanie do wydania w edycji krytycznej „Pism zebranych” Stefana Żeromskiego tomu dramatów („Sułkowski. Ponad śnieg bielszym się stanę…”), grant NPRH, nr 11H 11 00 1880, 2012–2015 (kierownik projektu: Grażyna Legutko).
 11. Przygotowanie do wydania w krytycznej edycji „Pism zebranych” Stefana Żeromskiego trzech tomów publicystyki, grant NPRH, nr 11H 11 001280, 2012–2016 (kierownik projektu: Zdzisław Jerzy Adamczyk).
 12. Kontynuacja krytycznego wydania „Pism zebranych” Stefana Żeromskiego, grant NPRH, nr 11H 13 0295 82, 2014–2018 (kierownik projektu: Beata Utkowska, wykonawcy: Zdzisław Jerzy Adamczyk, Grażyna Legutko).
 13.  Kontynuacja wydania krytycznego "Dzieł zebranych" Gustawa Herlinga–Grudzińskiego t. 4–23, grant NPRH, nr 11H 13 0403 82, 2015–2020 (wykonawca: Mirosław Wójcik).
 14. Edycja krytyczna pism oraz opracowanie twórczości plastycznej Brunona Schulza, grant NPRH, nr 11H 11 0147 80, 2015–2020 (wykonawca: Mirosław Wójcik).
 15. Kalendarz życia, twórczości i recepcji Brunona Schulza, grant NPRH, nr 1aH 15 0446 83, 2015–2020 (wykonawca: Mirosław Wójcik).
 16. Przygotowanie do druku i wydanie trzech tomów „Dzienników” Stefana Żeromskiego w ramach krytycznej edycji jego „Pism zebranych”, grant NPRH, nr 11H 18 0050 87, 2020–2024 (kierownik projektu: Zdzisław Jerzy Adamczyk, wykonawcy: Grażyna Legutko, Beata Utkowska).

Kierownik Zakładu

Członkowie Zakładu


Dane adresowe:
Zakład Literatury Polskiej
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
Uniwersytecka 17
25–406 Kielce
Pokoje:
256 (Z.J. Adamczyk, J. Detka, G. Legutko, B. Utkowska)
266 (M. Bator, B. Gierszewska, D. Poskuta–Włodek), tel. (41) 349-7117
267 (K. Chmielewska, I. Mityk, M. Wójcik), tel. (41) 349-7114
268 (P. Bojko)
Tel.


 << Powrót

Skip to content