dr hab. Mirosław Wójcik, prof. UJK


https://orcid.org/0000-0002-4922-6479

http://www.mswojcik.thatswho.im

Zainteresowania naukowe:

Historia literatury dwudziestolecia międzywojennego (twórczość Emila Zegadłowicza, Jerzego i Witolda Hulewiczów, działalność teatralna Stanisławy Wysockiej) i współczesna (twórczość Gustawa Herlinga­Grudzińskiego); edytorstwo; literatura i kultura żydowska.

Wybrane publikacje:

  1. Człowiek-nikt. Prozatorska twórczość Edwarda Stachury w kontekście buddyzmu zen, Wydawnictwo WSP w Kielcach, Kielce 1998, ss. 322.
  2. Like a Voice Crying in the Wilderness. The Correspondence of Wolf Lewkowicz, „Polin. Studies in Polish Jewry” 2004, vol. 17, Oxford–Portland, Oregon, USA, The Littman Library of Jewish Civilization, s. 299–323.
  3. Pan na Gorzeniu. Życie i twórczość Emila Zegadłowicza, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005, ss. 559.
  4. Emil Zegadłowicz, Kronika z zamierzchłej przeszłości, wstęp i oprac. Mirosław Wójcik, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 2006, ss. CXXV+490.
  5. Wielkie rzeczy zrozumienie. Korespondencja Jerzego, Witolda i Wandy Hulewiczów z Emilem Zegadłowiczem (1918–1938), wstęp i oprac. Mirosław Wójcik, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2009, ss. 307.
  6. Bruno Schulz, Dzieła zebrane, t. 7, Szkice krytyczne, koncepcja edytorska Włodzimierz Bolecki, komentarze i przypisy Mirosław Wójcik, oprac. językowe Piotr Sitkiewicz, Wydawnictwo słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2017, ss. 343.
  7. Kultury Żydów, t. 1, Śródziemnomorskie początki; t. 2, Barwy diaspory, pod red. Davida Bialego, przeł. Mirosław Wójcik, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2018–2019, ss. 330, ss. 454.
  8. Homo Homini Res Sacra. Dokumentacja historyczna spotkań w Centrum Dialogu w Paryżu (1973–1989), t. 1, Grudzień 1973 – kwiecień 1975, pod red. Ryszarda Gryza i Mirosława Wójcika, Wydawnictwo UJK w Kielcach, Kielce 2019, ss. 520.
  9. Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 10, Eseje, red. Włodzimierz Bolecki, wybór i układ tekstów Zdzisław Kudelski, oprac. Sylwia Błażejczyk, Włodzimierz Bolecki, Mateusz Chmurski, Remigiusz Forycki, Tadeusz Klimowicz, Zdzisław Kudelski, Andrzej Lesiakowski, Dominika Oramus, Agata Przybylska, François Rosset, Aleksandra Siwek, Magdalena Śniedziewska, Maciej Urbanowski, Mirosław Wójcik, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016, ss. 880.
  10. Gustaw Herling-Grudziński, Dzieła zebrane, pod red. Włodzimierza Boleckiego, t. 12, Gustaw Herling-Grudziński, Jerzy Giedroyc, Korespondencja, 1, 1944–1966, red. Włodzimierz Bolecki, oprac. Sylwia Błażejczyk–Mucha, Andrzej Stanisław Kowalczyk, Aleksandra Siwek, Violetta Wejs-Milewska, Marzena Woźniak-Łabieniec, Mirosław Wójcik, Marek Żebrowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019, ss. 944.

kontakt:
miroslaw.wojcik@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content