dr hab. Beata Utkowska, prof. UJK


Kierownik Zakładu

dr hab. Beata Utkowska, prof. UJK

https://orcid.org/0000-0002-6419-9237

Zainteresowania naukowe:

Literatura polska przełomu XIX i XX wieku (zwłaszcza życie i twórczość Władysława Reymonta i Stefana Żeromskiego); literatura dokumentu osobistego; tekstologia i edytorstwo naukowe (edycje dokumentów osobistych i utworów literackich); krytyka genetyczna (edycje genetyczne, interpretacja rękopisów, analiza procesu pisania).

Wybrane publikacje:

  1. Francuskie kontakty Reymonta (listy do Kazimierza Woźnickiego z lat 1906–1925), „Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” 2000, t. V, s. 95–150.
  2. Poza powieścią. Małe formy epickie Reymonta, Universitas, Kraków 2004, ss. 465.
  3. Władysław Stanisław Reymont, Dziennik nieciągły. 1887–1924, oprac. Beata Utkowska, Collegium Columbinum, Kraków 2009, ss. 512.
  4. Sens zapisu i logika druku. O edycjach dzienników pisarzy Młodej Polski, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2011, R. IV, s. 288–300.
  5. Sporny wzorzec rusofobii. Stefan Żeromski wobec Rosji i Rosjan w „Dziennikach”, „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 2, s. 5–22.
  6. Stefan Żeromski, Pisma zebrane, pod red. Zbigniewa Golińskiego, t. 16–18, red. nauk. tomów Zdzisław Jerzy Adamczyk, Walka z szatanem, t. 1–3, Nawracanie Judasza, Zamieć, Charitas, oprac. Beata Utkowska, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN i UJK w Kielcach, Warszawa 2014–2016, ss. 457, ss. 341, ss. 425.
  7. Stefan Żeromski, Pisma zebrane, pod red. Zbigniewa Golińskiego, kontynuacja pod red. Zdzisława Jerzego Adamczyka, t. 22, Biała rękawiczka, oprac. Justyna Kołodziejczyk, Turoń, oprac. Beata Utkowska, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN i UJK w Kielcach, Warszawa 2017, ss. 509.
  8. Bolesław Prus, Pisma wszystkie, pod red. Beaty K. Obsulewicz, Lalka, t. 1–3, oprac. Józef Bachórz i Beata Utkowska, Towarzystwo Literackie im. A Mickiewicza i Wydawnictwo Episteme, Warszawa–Lublin 2017, ss. 451, ss. 371, ss. 329.
  9. Rola intymistyki w edycji krytycznej tekstów literackich. Na przykładzie „Walki z szatanem” Stefana Żeromskiego, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2019, nr 2, s. 11–18.
  10.  Między diarystycznym a niediarystycznym – renegocjowanie granic edytorskich. Przed wydaniem „Dzienników” Żeromskiego w ramach jego „Pism zebranych”, w: Stefan Żeromski – twórca, działacz, obywatel, pod red. Roberta Kotowskiego i Sylwii Zacharz, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2019, s. 95–120.

Kontakt:

beata.utkowska@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content