dr hab. Iwona Mityk, prof. UJK


https://orcid.org/0000-0002-7223-6851

Zainteresowania naukowe:

Proza polska XX i XXI wieku; konwencje literackie; gatunki literatury popularnej; twórczość pisarzy regionu świętokrzyskiego; wybrane zjawiska literatury dla młodzieży.

Wybrane publikacje:

  1. Ze współczesnej literatury świętokrzyskiej. Sylwetki pisarzy, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004, ss. 160.
  2. Historia i parabola – Msza za miasto Arras Andrzeja Szczypiorskiego, w: Powieść historyczna dawniej i dziś, pod r Renaty Stachury, Tadeusza Budrewicza, Bolesława Farona przy współpracy Kazimierza Gajdy, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006, s. 539–549.
  3. Gra z konwencją detektywistyczną w utworach Joe Alexa i Maurice'a S. Andrewsa (czyli Macieja Słomczyńskiego i Andrzeja Szczypiorskiego), „Studia Pragmalingwistyczne” 2011, nr 3, s. 69–83.
  4. Proza fabularna Andrzeja Szczypiorskiego wobec konwencji literackich, Wydawnictwo UJK w Kielcach, Kielce 2012, ss. 336.
  5. Kondycja ludzi i rzeczy w wybranych opowiadaniach Andrzeja Stasiuka, w: W kręgu problemów antropologii literatury. Ciało i rzecz w literaturze, pod red. Wandy Supy i Iwony Zdanowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016, s. 177–189.
  6. Między infantylizacją a nostalgią – „Pan Samochodzik i Winnetou” Zbigniewa Nienackiego oraz „Winnetou” Marka Bieńczyka, w: Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze, pod red. Małgorzaty Chrobak i Katarzyny Wądolny-Tatar, Universitas, Kraków 2016, s. 271–285.
  7. Świadomość konwencji a świat powieści detektywistycznej – cykl Joe Alexa (Macieja Słomczyńskiego), w: Literackie obrazy świata 2. Deformacje rzeczywistości, pod red. Arkadiusza Lubonia i Moniki Karpińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, s. 105–117.
  8. Cykl o Teosiu Kefirku Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby wobec wzorca powieści detektywistycznej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica” 2018, nr 249, s. 74–83.
  9. Przyjaźń i choroba w „Cwaniarach” Sylwii Hutnik, w: Kobiety i choroby. Literackie i pozaliterackie obrazy doświadczeń życiowych, pod red. Beaty Walęciuk-Dejneki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i Wydawnictwo Aureus, Kraków 2019, s. 145–154.
  10. W kręgu zagadnień literatury powszechnej, pod red. Roberta Kotowskiego i Iwony Mityk, Muzeum Narodowe w Kielcach,Kielce 2019, ss.

Kontakt:
iwona.mityk@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content