dr hab. Barbara Gierszewska, prof. UJK


https://orcid.org/0000-0002-3485-1319

Zainteresowania naukowe:

Audiowizualność w literaturze i kulturze XX i XXI wieku; związki literatury z filmem i mediami (adaptacje, krytyka filmowa, twórcy literatury i filmu – wzajemne relacje; literatura i literaci dla mediów i w mediach); świat sztuki w literaturze; Lwów jako ośrodek kultury literackiej i artystycznej pierwszej połowy XX wieku; turystyka literacka i kulturowa w badaniach naukowych humanistów.

Wybrane publikacje:

  1. Czasopiśmiennictwo filmowe w Polsce do 1939 roku, Wydawnictwo WSP w Kielcach, Kielce 1995, ss. 321.
  2. Mniszkówna... i co dalej w polskim kinie? Wybór tekstów z czasopism filmowych dwudziestolecia międzywojennego, oprac. Barbara Gierszewska, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2001, ss. 299.
  3. Kino i film we Lwowie do 1939 roku, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006, wyd. 2 poprawione i uzupełnione: Wydawnictwo UJK w Kielcach, Kielce 2014, ss. 428.
  4. Kultura filmowa w międzywojennym Lwowie – model ukraiński, polski, żydowski, w: Lwów: lustro. Obraz wzajemny mieszkańców Lwowa w narracjach XX–XXI wieku, pod red. Oli Hnatiuk i Katarzyny Kotyńskiej, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2012, s. 171–183.
  5. Polski film fabularny 1918–1939. Recenzje, wstęp, wybór i oprac. Barbara Lena Gierszewska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, ss. 353.
  6. O piśmiennictwie filmowym w Polsce do 1939 roku, w: Polskie piśmiennictwo filmowe, pod red. Barbary Gizy i Piotra Zwierzchowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, s. 51–69.
  7. Od „Sodomy i Gomory” do „Pépé le Moko”. Film zachodnioeuropejski w polskiej prasie 1918–1939. Recenzje, wybór i oprac. Barbara Lena Gierszewska i Roman Włodek, przy współpracy Adama Wyżyńskiego, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2013, ss. 234.
  8. „Świat Lwów”, czyli o pamięci miejsca emigrantów „ze Lwowa” i... „do Lwowa”, w: Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej: Paryż, Londyn, Monachium, Nowy Jork, pod red. Violetty Wejs-Milewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016, s. 797–816.
  9. Rola You Tube w edukacji polonistycznej, w: Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym, pod red. Ałły Krawczuk i Iryny Bundzy, Wydawnictwo INKOS, Kijów 2018, s. 238–253.
  10. Biblioteki i bibliotekarze w przestrzeni filmowej (reprezentacje i konotacje), „Przestrzenie Teorii” 2019, t. 32, s. 213–238;

dostęp: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/22576/21443.
Kontakt:
barbara.gierszewska@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content