dr Monika Bator


https://orcid.org/0000-0001-7734-3122dr Monika Bator (zdjęcie)

Zainteresowania naukowe:

Konteksty kulturowe kina; regionalna historia kina; kino polskie; krytyka filmowa od okresu przedwojennego aż po współczesność; literatura i media.

Wybrane publikacje:

  1. Życie filmowe w województwie kieleckim do 1939 roku, Wydawnictwo UJK w Kielcach, Kielce 2013, ss. 395.
  2. W lesie rzeczy. Szkice o kulturze, literaturze i języku dedykowane profesor Marcie Meduckiej na Jej Siedemdziesięciolecie, Instytut Filologii Polskiej UJK, Kielce 2013, ss. 474 (monografia współredagowana z Anną Kurską).
  3. Recenzje w prasie lokalnej przedwojennego województwa kieleckiego świadectwem prowincjonalnej świadomości filmowej, w: Kino polskie wczoraj i dziś. Polskie piśmiennictwo filmowe, pod red. Piotra Zwierzchowskiego i Barbary Gizy, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013, s. 80–93.
  4. Nie tylko lajki, hejty i memy. O dyskursie wokół „Miasta 44” w Internecie i tradycyjnej krytyce, w: Język a Media. Zjawiska komunikacyjne we współczesnych mediach, pod red. Bogusława Skowronka, Ewy Horyń, Agnieszki Waleckiej-Rynduch, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej i Collegium Columbinum, Kraków 2015, s. 185–198.
  5. „Dzieje grzechu”, „Wierna Rzeka” i „Przedwiośnie” na ekranie – filmowy Żeromski w oczach krytyki, w: Stefan Żeromski. Kim był? Kim jest?, Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej Kielce 2–4 października 2014 r., pod red. Zdzisława Jerzego Adamczyka, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza, Kielce 2015, 334–347.
  6. Z naszych ekranów. Recenzje filmowe Stefanii Heymanowej-Majewskiej na łamach „Słowa Ludu” w latach 1950–1965, Instytut Filologii Polskiej UJK, Kielce 2016, ss. 385.
  7. „Słowo Ludu” o teatrze Byrskich. Uwagi, impresje, opinie na łamach kieleckiego dziennika, w: Byrscy – etos teatru, pod red. Diany Poskuty-Włodek, Instytut Filologii Polskiej UJK, Kielce 2017.
  8. „Babie lato”, więc „Pora umierać?”. Mechanizmy oswajania starości we współczesnym kinie polskim i czeskim, „Slavia Occidentalis” 2018, T. 75/2, Litteraria, s. 93-115.
  9. Przedwojenny inteligent na zapadłych peryferiach. Publicystyka Stefanii Heymanowej-Majewskiej na łamach kieleckiego „Słowa Ludu” w latach 50. i 60. XX wieku, w: Przestrzeń w kulturze współczesnej. Podziemia. Konteksty kulturowe. Film, pod r Darii Mazur i Beaty Mokrzyńskiej-Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2018, s. 200–213.
  10. Nasz ekran i widz. Recenzja filmowa na łamach czasopisma literacko–kulturalnego z okresu PRL na przykładzie lubelskiej „Kameny”, w: Z problematyki badań literaturoznawczych, pod red. Małgorzaty Krzysztofik, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2019, s. 11–33.

Kontakt:
monika.bator@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content