dr Anna Szczepanek-Guz


dr Anna Szczepanek-Guz (zdjęcie)z-ca dyrektora ds. kształcenia: Filologia angielska, Filologia germańska, Filologia rosyjska, Lingwistyka stosowana

Tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo, specjalność: literaturoznawstwo amerykańskie, uzyskała w 2016 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; tytuł rozprawy doktorskiej: Contemporary American Poets in the Art Gallery: A Cognitive Perspective on Ekphrasis

 

 

Zainteresowania naukowe

 • Współczesna literatura amerykańska
 • Poetyka kognitywna
 • Ekfraza
 • Intermedialność
 • Intertekstualność
 • Relacje między sztukami werbalnymi i wizualnymi

 

Działalność dydaktyczna

Uczestnictwo w kursie English Medium Instruction (EMI) Uniwersytet Oksfordzki w ramach projektu Nowa Era Kształcenia; Wielka Brytania, 29.07 – 04.08 2018.

Uczestnictwo w programie unijnym „PASJONACI WIEDZY moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież” (edycja: 2018, 2019, 2020) pomaganie uczniom z przygotowaniu projektu końcowego, prowadzenie warsztatów: Interkulturowość w literaturze/ sztuce krajów anglojęzycznych.

Udział w Kieleckim Festiwalu Nauki  – wykłady multimedialne o tematyce dotyczącej kultury, mody, sztuki i  obyczajowości USA w na początku XX w.  wrzesień  2008 i wrzesień 2012.

Współpraca organizacyjno-translatorska na konferencji dla mediów i studentów organizowanej przez UJK i Sam Houston State University w Teksasie, Kielce,  01.07-04.07. 2014.

Opieka merytoryczna nad studentami w trakcie Studenckiej Konferencji Naukowej “Quest” na uniwersytecie w Oswego SUNY w USA. 12 – 18. 04. 2013.

Opieka nad studentami UJK w czasie wyjazdu naukowego do Londynu, wrzesień 2012.

EFL Grammar Teaching at Jan Kochanowski University” wykład dla pracowników i studentów The College of Liberal Arts, University of Texas at Brownsville, USA, 13 listopada, 2012.

Uczestnictwo w  mobilności nauczycieli akademickich w ramach programu Erasmus; prowadzenie zajęć dydaktycznych z literatury amerykańskiej (Contemporary  Literature: prose and poetry of the 20th century America)  w Instytucie Filologii i Translacji na Uniwersytecie w Vigo (Hiszpania), w dn. 30.03 – 07.04. 2008.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Literatura amerykańska
 • Metodologia badań literaturoznawczych
 • Praktyczna nauka języka angielskiego

 
Wybrane publikacje

 • „Cognitive Poetics: Conceptual metaphors in “Hopper” by Mark Strand w Cognitive theories in their application to different languages and discourse cultures: Kielce research team, Wydawnictwo UJK, 2019, p. 55-70
 • „The Vision of America – the Vision of Others” w Visuality and Vision in American Literature, Wydawnictwo Universytetu w Białymstoku, 2014, p. 58-67.
 • „The Charm of Details in Robert Wynne's Ekphrastic Poetry” w  Annals of the University of Craiova, Series: Philology, English, Year XIII, No.2, 2012, p. 120-129.
 • „Travel As a Means of Self-Recognition in the New York School Poems by Frank O’Hara and Kenneth Koch” w Metamorphoses of Travel Writing: Across Theories, Genres, Centuries and Literary Traditions, Cambridge Scholars Publishers, Newcastle upon Tyne, The United Kingdom, 2010,  p.58-67.
 • The Old Masters and Young Viewers: Visual Tradition in American Ekphrastic Poetry” w New Literatures of Old: Dialogues of Tradition and Innovation in Anglophone Literature, Cambridge Scholars Publishers, Newcastle upon Tyne, The United Kingdom, 2009, p.167-173.

 

Uczestnictwo (od marca 2022 r.) w projekcie międzynarodowym:  DigitalTA - Digital Academy in Teaching Practice for a Seamless Transition from Pre-service to In-service.

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ w sektorze Szkolnictwa Wyższego, KA2 Współpraca Organizacji i Instytucji, Partnerstwa na rzecz doskonałości.

Akademie Nauczycielskie Erasmus+ stanowią jedno z priorytetowych działań Komisji Europejskiej w ramach budowania Europejskiego Obszaru Edukacji.

Celem DigitalTA jest opracowanie i stworzenie wspólnej dla krajów Unii Europejskiej wielojęzycznej platformy cyfrowej, wspierającej rozwój zawodowy nauczycieli, a w szczególności proces rozpoczęcia pracy zawodowej.

Kontakt: anna.szczepanek@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content