dr Agata Chrobot


ORCID:
Zainteresowania naukowe

W pracy badawczej dr Agata Chrobot zajmuje się XVI- wieczną nowołacińską literaturą europejską i polską (Andrzej Trzecieski, Jan Kochanowski, Jan Dantyszek, Andrzej Krzycki, Klemens Janicki, Georgius Sabinus, Piotr Bembo). Rozpatruje zagadnienia genologiczne, pokazując bogactwo i rozmaitość uprawianych przez poetów XVI-wiecznych gatunków, sposób wiązania toposów antycznych z motywami ze Starego Testamentu i motywami chrześcijańskimi.

Wybrane publikacje

Agata Chrobot 2014, Carmina maiora Andrzeja Trzecieskiego. Próba monografii; Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014; s. 178, ISBN 978-83-7133-565-5.

Agata Chrobot 2019, O przyjaźni Jerzego Sabinusa z Piotrem Bembem [w:] Izabela Bogumił, Jacek Pokrzywnicki, O poetach i poezji. Od antyku po współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk, s. 103-114,  ISBN 978-83-7865-835-1.

Agata Chrobot 2019, Ciało w procesie ontogenezy w poezji Klemensa Janickiego, w: Małgorzata Krzysztofik, Z problematyki  badań literaturoznawczych, Muzeum Narodowe w Kielcach, s. 77-92, ISBN 978-83-62068-51-7.

Agata Chrobot 2019, Querela Jerzego Sabinusa o zdobyciu Rzymu przez Karola V, w:  Iwona Mityk, Robert Kotkowski, W kręgu zagadnień literatury powszechnej, Muzeum Narodowe w Kielcach, s.  27-45, ISBN 978-83-62068-55-5.

Agata Chrobot 2018, Mater dolorosa – w poezji antycznej i polskiej poezji współczesnej, w: Anna Marchewka, Ideał i antyideał kobiety w literaturze greckiej i rzymskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk, s. 63-76, ISBN 978-83-7865-604-3.

Agata Chrobot 2018, Hodoeporicon itineris Italici Jerzego Sabinusa, „Studia Classica et Neolatina”,  t. XVI, s. 211-223 ; ISSN 1733-4012.

Agata Chrobot 2017, Obraz dziecka w wybranych XVI-wiecznych łacińskich utworach napisanych na okoliczność narodzin i śmierci, w: Leonarda Mariak, Joanna Rychter, Współczesny i dawny obraz dziecka w literaturze i kulturze, Volumina.pl Szczecin, s. 7-20, ISBN 978-83-7867-382-8.

Agata Chrobot 2015, Epitafia Jerzego Sabinusa. [w:] Et tumulum facite et tumult superaddite carmen. Piśmiennictwo i literatura funeralna, pod red. Ks. Jarosława Nowaszczuka, Szczecin, s.29-43, ISBN 978-83-7972-032-3.

Agata Chrobot 2015, Georgius Sabinus- poeta zaangażowany w sprawy Europy. Elegia III 9, IV 1-2. [w:] Europa Środkowo- Wschodnia trudny dialog, pod red. Joanny Getki, Rostysława Kramara, Warszawa, s.187-203, ISBN 978-83-917003-1-0.

Agata Chrobot 2015, Czas ludzkiego życia zapisany w renesansowych epitafiach.[w:] Kategorie kultury. 1. Czas, pod red. Zbigniewa Trzaskowskiego, Małgorzaty Krzysztofik, Moniki Bator, Kielce, ISBN 978-83-941204-1-2.

Agata Chrobot 2014, Wokół małżeństwa Jerzego Sabinusa z Anną, córką Filipa Melanchtona. Elegie III 1-7,[w:] Studia Classica et Neolatina XII. Przez stulecia… pod  red. Z. Głombiowskiej, Gdańsk, s. 51-59, ISSN 1733-4012, ISBN 978-83-7865-219-9.

Agata Chrobot 2014, Polish translations of Horace’s songs [w:] Cultures and literatures in translation, edited by Hanna Mijas and Agnieszka Szwach, Kielce, s. 41-67, ISBN 978-83-7133-609-6.

Agata Chrobot 2013, Poetycka korespondencja Jana Dantyszka z Jerzym Sabinusem. [w:] Studia Classica et Neolatina X Inter Sextus Między tekstami, Gdańsk, s. 111-123.

Agata Chrobot 2013, Od teorii do praktyki dydaktycznej...Uniwersalizm starożytnych sentencji. [w:] Studia Kieleckie. Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, tom 25/26, rok 2012/2013, s. 9-21.

Agata Chrobot 2013, Aforystyczne zakończenia epitafiów Jana Dantyszka, [w:] Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, tom 25/26, rok 2012/2013, s. 21-33.

Agata Chrobot 2013, Poeci renesansowi o wyprawach moskiewskich króla Stefana Batorego. Almanach Historyczny Kielce 2012, T. 14, s. 33-53.

Agata Chrobot 2010, Weselne utwory Andrzeja Trzecieskiego [w:] Studia Classica et Neolatina IX, pod red. Z. Głombiowskiej, Gdańsk, s. 73- 81.

Agata Chrobot 2009, Topika biblijno-chrześcijańska w twórczości Andrzeja Trzecieskiego, [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, Seria II: Wokół kultur śródziemnomorskich t. I pod red. Z. Abramowicz i J. Ławskiego, Białystok, s. 75-84.

 
Kontakt
agata.chrobot@ujk.edu.pl
Dane adresowe
Zakład Literatur Obcych
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
Nr tel. służb. (41) 349 68 08
Nr pokoju 228<< Powrót

Skip to content