dr Urszula Niekra


dr Urszula Niekra (zdjęcie)ORCID: 0000-0002-7684-9516

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa – filologia germańska; adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zainteresowania naukowe:

językoznawstwo stosowane, językoznawstwo kognitywne, a także: neurolingwistyka i neurodydaktyka (wielojęzyczność, demencja cyfrowa), językoznawstwo kliniczne, zaburzenia leksykonu mentalnego u osób z uszkodzeniem lewej półkuli mózgu, afazja.

 Wybrane publikacje:
Monografia

  • Germanistikstudium in Polen und am Beispiel der Universität Zielona Góra und Studienfach DaF als in Deutschland am Beispiel der Universitäten Zielona Góra und Bielefeld, Neisse Verlag-Oficyna Wydawnicza ATUT, Dresden – Wrocław 2015.
  •  Jak młodzi ludzie uczą się języków obcych, czyli emocje rządzą. Skrypt dla studentów i nauczycieli języka niemieckiego, Wydawnictwo UJK, Kielce 2014.

Artykuły

  • Die deutschen und die polnischen Zukunftstempora im pragmatischen Aspekt, w: Nowakowska, Katarzyna (red.), Didaktische Poteziale erproben, Neisse Verlag, Dresden-Wrocław 2013, s. 119-132.
  • Deutsch als Fremdsprache - Fach oder Disziplin?, „Studia Methodologica” 2016.
  • Ausgewählte Bemerkungen zur Struktur des mentalen Lexikons aufgrund der Untersuchungen von aphasischen Patienten, w: Edyta Błachut/Adam Gołębiowski (red.), Sprachebenen und ihre Kategorisierungen, Neisse Verlag ATUT, Wrocław-Dresden 2017, s. 115-123.
  • Wielojęzyczność u osób z zaburzeniami mowy o typie afazji. Rekonesans zagadnień, „Logopedia” 2017, t. 46.
  • Deutsch als Fremdsprache als Studienfach in Deutschland, w: Jan Hajduk/Ewa Piasta (red.), Das Fremde in Kultur, Literatur und Sprache des 20. und 21. Jahrhunderts, „KAAD E.V” 2017, s. 261-270.
  • Zur Repräsentation der Mehrsprachigkeit bei Aphasikern, w: Erika Kegyes/Renata Kriston (red.), Sprachen, Literaturen und Kulturen im Kontakt, Verlag Dr. Kovac, Hamburg 2019, s. 561-568.
  • A Cognitive Understanding of Aphasia, w: Shala Barczewska/Magdalena Zofia Feret (red.), Cognitive Theories in their application to different languages and discource cultures, Kielce research team, Kielce 2019., s. 133-142.
  • Zur linguistischen Reflexion über Aphasie im pragmatischen Aspekt, w: Piotr Zbróg (red.), Język w komunikowaniu i dyskursie, Kielce 2019, s. 171-180.

Kontakt:
urszula.niekra@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content