Prof. zw. dr hab. Ludmiła Szewczenko (Shevchenko Liudmyla / Шевченко Людмила)


Prof. Ludmiła SzewczenkoZainteresowania naukowe
rosyjska literatura współczesna, kulturologia, filozofia, psychologia, ekranizacji utworów literackich, sztuka.
Wybrane publikacje
Publikacje zwarte – 14, wśród nich:

  • Чингіз Айтматов. Нарис життя і творчості, Дніпро, Київ 1991, 211с.;
  • На зламі тоталітаризму. Еволюція концепції особистості в російській прозі останніх десятиліть, Міністерство освіти України. Інститут системних досліджень освіти. Київський університет імені Тараса Шевченка, Київ 1994, 151 с.;
  • Современный литературный процесс. Типология моделей видения-отражения действительности в прозе «новой волны», Київський університет ім. Тараса Шевченка, Київ 1995, 107с.;
  • ISBN 83-7133-181-9 Русская проза трех последних десятилетий. (70-90 годы ХХ века). Пособие для студентов, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2002, 295 с.;
  • ISBN 978-966-2054-10-1 Динамика моделей художественного видения-отражения действительности в русской и русскоязычной прозе о современости рубежа ХХ-ХХI веков.), ВПЦ «Сім кольорів», Київ 2009, 607с.

Artykuły – 203, wśród nich:

ISSN 0239-6661 (AUWr), ISSN 0137-1150 (SW) К вопросу о типологии героинь «в возрасте» в современной «женской прозе», w: ACTA UNIWERSITATIS WRATISLAVIENSIS № 3729, „Slavica Wratislaviensia”. CLXIII, Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 12. Starość (nr 163/2016), pod red. E. Komisaruk, M. Borowskiego, M. Bukwałta, K. Wożniak, S. Wójtowicz i R. Zmềlìka, Wrocław 2016. S. 277-288.

ISBN 978-83-65432-70-4, «Свое» и «чужое» в романе Михаила Шишкина «Письмовник», w: Wybitni pisarze współczesnej literatury rosyjskiej. Praca zbiorowa pod red. Anny Skotnickiej i Janusza Świeżego, Wydawnictwo „scriptum”, Kraków 2017. S. 379-. 393.

ISSN 0037-6744, Nr indeksu 376094, Поэтика документализма в книге Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд», w: SLAVIA ORIENTALIS, Rocznik LXVII, Nr 2, Warszawa 2018. S. 249-265.

ISSN 0081-6884 Szewczenko Ludmiła, Ностальгия в системе базовых оппозиций «добро» и «зло» в автодокументальных произведениях Людмилы Улицкой «Детство 45-53: а завтра будет счастье» и Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд». [w:] STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA, tom XLIV NR 1, , Redaktorzy naukowi tomu: Bożena Hrynkiewicz-Adamskich, Roman Szubin, Beata Waligórska-Olejniczak. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2019. S. 53-63.

ISBN 978-83-8100-190-8 Szewczenko Ludmiła, Пищевой код русской культуры советского времени в мемуарно-автобиографическом расследовании Анны фон Бремзен «Тайны советской кухни. Книга о еде и надежде» и в повести Дины Рубиной «Бабий ветер».[w:] ROSJA I PAMIĘĆ O RZECZY. Od emblematu do relikwii, Red. Barbara Stolarczyk, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2019. S. 177-197.

ISSN 2084-4026 Szewczenko Ludmiła, Анализ экранизаций русской литературы как катализатор развития навыков и расширения кругозора студентов, обучающихся по специальности «прикладная лингвистика». [w:] Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Pod red. Martyny Król-Kumor, Tom 27, Kielce 2019. S. 39-52.

 
Kontakt
szewczenko@ujk.edu.pl
Zakład Literatur Obcych
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
Nr tel. służb. (41) 349 68 05
Nr pokoju 129<< Powrót

Skip to content