dr Krzysztof Kasiński


Dyscypliny: literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii

ORCID ID 0000-0002-1505-0719

Kulturoznawca i amerykanista, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo, adiunkt w Zakładzie Badań Kulturowych ILIJ UJK. Laureat konkursu na najlepszą pracę doktorską z kulturoznawstwa Narodowego Centrum Kultury w 2016 roku. Stypendysta programu Akcelerator Rozwoju UJK (University of Montana, Missoula, USA 2023), grantu Rektora UJK, Visiting Professor w University of Montana (sierpień 2023).  Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. W latach 2015-2022 był opiekunem Koła Naukowego JKT – Język-Komunikacja-Translacja na filologii angielskiej UJK.


ARTYKUŁY

Krzysztof Kasiński, The Nation of Joiners. The image of Ku Klux Klan in Polish press of 1920-1940’s, Rocznik Historii Prasy Polskiej, PAN, 2021, tom 24, nr 2, s. 171-188, ISSN 1509-1074 (literaturoznawstwo, 70 pkt.)

Krzysztof Kasiński, Ku Klux Klan międzywojnia jako przykład amerykańskiej piramidy finansowej, w: Elżbieta Słabińska, ed., Rocznik Świętokrzyski – Seria A, Ludzie – miejsca - wydarzenia, Nauki Humanistyczne nr 36, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2021, s. 115-132, ISSN 1427-5910 (nauki o kulturze, 25 pkt.)

Krzysztof Kasiński, Montana hotels in travel guides for African-Americans in the age of racial inequality (w przygotowaniu)

Krzysztof Kasiński, Michał Nahorski – od zegarmistrza do mistrza kierownicy  (w przygotowaniu)

Krzysztof Kasiński, The myth of the Vanishing Indian in the works of James Welch - a pioneer of the Native American Renaissance movement (w przygotowaniu)

Krzysztof Kasiński, Sundown Towns w stanie Montana jako forma wykluczenia rasowego w społeczeństwie amerykańskim (w przygotowaniu)

 

MONOGRAFIA

Krzysztof Kasiński, Sundown towns in Montana as a form of racial prejudice (w przygotowaniu)

Krzysztof Kasiński, Amerykański radykalny patriotyzm. Ku Klux Klan i naziści w społeczeństwie i kulturze USA, Wydawnictwo Rys: Poznań, ISBN 978-83-67287-27-2, DOI: 10.48226/978-83-67287-27-2, s. 262, 2022 (nauki o kulturze/literaturoznawstwo, 80 pkt.)

Krzysztof Kasiński, Wielokulturowość czy asymilacja? Teorie integracji etnicznej w piśmiennictwie amerykańskim, Wydawnictwo UJK: Kielce, ISBN 978-83-7133-873-1, s. 156, 2020 (literaturoznawstwo, 80 pkt.)

 

ROZDZIAŁ W MONOGRAFII

Krzysztof Kasiński, Racism in the United States of America, w: Natalia Maleńko, Jerzy Kamionowski, “Towards better language teaching: methodological concerns/using cultural and literary studies”, Wydawnictwo PWSiP: Łomża, 2015 (nauki o kulturze i religii)

Krzysztof Kasiński, Raj utracony – Amerykańskie Południe w trylogii rekonstrukcyjnej Thomasa Dixona, w: Iwona Mityk, „W kręgu zagadnień literatury powszechnej”, Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Kielcach: Kielce, 2019, s. 75-96, ISBN 978-83-62068-55-5 (literaturoznawstwo, 20 pkt.)

Krzysztof Kasiński, Michał Mazurkiewicz, The Language of Hate: Anti-Semitic Rhetoric in Politics, Literature and Sport in the United States in the Twentieth Century, w: Shala Barczewska, Magdalena Feret, “Cognitive theories in their application to different languages and discourse cultures: Kielce research team”, Wydawnictwo UJK: Kielce, 2019, s. 117-132, ISBN 978-83-7133-764-2  (literaturoznawstwo, 20 pkt.)

Krzysztof Kasiński (2020), Współczesny amerykański ruch sedewakantystyczny jako forma religii oporu, w: Roman Kordonski, ed., „Społeczność międzynarodowa w obliczu przemian: ujęcie wieloaspektowe”, Tom 2, Olsztyn: Wydawnictwo UWM: Olsztyn, 2020, s. 204-220, ISBN 978-617-7835-88-1, (nauki o kulturze, 20 pkt.)

Krzysztof Kasiński, Birth of a Nation – the Dixon-Griffith quest for the Southern cause, w: Paweł Kaptur, Agnieszka Szwach, ed., “Confluences of Literature, History and Cinema”, Wydawnictwo UJK: Kielce, 2020, s. 131-150, ISBN 978-83-7133-894-6 (literaturoznawstwo, 20 pkt.)

Krzysztof Kasiński, Kanibalizm jako interdyscyplinarne zjawisko w kulturze, w: Kasiński Krzysztof, Pietras Paulina, Michał Mazurkiewicz, „Horyzonty poznania. Prace naukowe SKN UJK Język-Komunikacja-Translacja z lat 2015-2019”,  Wydawnictwo UJK: Kielce, 2021, s. 89-104, ISBN 978-83-7133-948-6 ( nauki o kulturze, 20 pkt.)

Krzysztof Kasiński, Ku Klux Klan i Rycerze Kolumba w walce o moralne oblicze Ameryki, w: Mariusz Czubaj, Mirosław Pęczak, Waldemar Kuligowski, Michał Rauszer, „Kultura jako przygoda. Księga ku pamięci Profesora Wojciecha J. Burszty”, Wydawnictwo Naukowe Scholar: Warszawa, 2023, ISBN 978-83-67450-16-4 (nauki o kulturze i religii, 20 pkt.)

 

REDAKCJA MONOGRAFII

Krzysztof Kasiński, Pietras Paulina, Michał Mazurkiewicz, „Horyzonty poznania. Prace naukowe SKN UJK Język-Komunikacja-Translacja z lat 2015-2019”, Wydawnictwo UJK: Kielce, 2021, s. 89-104, ISBN 978-83-7133-948-6 ( nauki o kulturze, 20 pkt.)

 

ZAGRANICZNE SZKOLENIA I KWERENDY BIBLIOTECZNE

English Medium Instruction, Oxford University, 2018 rok

John Fitzgerald Kennedy, Institute of North American Studies, Free University Berlin, 2019 rok (kwerenda biblioteczna)

John Fitzgerald Kennedy, Institute of North American Studies, Free University Berlin, 2021 rok (kwerenda biblioteczna)

National Museum of African American History and Culture, Waszyngton USA, 2023 (kwerenda)

Mansfield Library, Missoula, Montana USA, 2023 (kwerenda)

REFERATY POPULARNO-NAUKOWE

 1. Wykład America First. Ku Klux Klan i naziści na straży amerykańskiej tożsamości? Instytut Kultur i Języków, WSBiP Ostrowiec Świętokrzyski, 14.06.2019
 2. Wykład Ku Klux Klan i Rycerze Kolumba w walce o moralne oblicze Ameryki dla Kieleckiego Uniwersytetu III Wieku „Ponad Czasem”, 10.05.2022
 3. Wykład Trabant Meine Leidenshaft w ramach 33. rocznicy upadku Muru Berlińskiego, ILIJ UJK, 09.11.2022
 4. Wykład Make yourself at home! Greenbooks and sundown towns in America w ramach II Nocy Anglistów, 25.11.2022
 5. Wykład Buffalo Bill i Dziki Zachód w kulturze i społeczeństwie Polski i USA dla Uniwersytetu Seniorów UJK i Zakładu Edukacji Dorosłych, 06.2023
 6. Audycja Dziki Zachód, Indianie i Montana w cyklu „Piąta strona świata” w radiu eM Kielce, 07.10.2023

 

REFERATY NAUKOWE I KONFERENCJE

 1. American Nationalists or Real Patriots: German-American Bund and Ku Klux Klan in 1915-1945 and Their Legacy, International Interdisciplinary Conference: Racism, Nationalism and Xenophobia, Uniwersytet Gdański, 17-18.03.2016
 2. The Reconstruction Period in Thomas Dixon’s novels, 3rd International Conference On Literatures And Cultures: Literature In History- History In Literature, UJK Kielce, 10-11.05.2019
 3. Ku Klux Klan i Rycerze Kolumba w walce o moralne oblicze Ameryki, Tajemnice, zagadki, sekrety, Ośrodek Badawczy Facta-Ficta, Katedra Porównawcza Studiów Cywilizacji, UJ, 20-21.03.2021
 4. Sundown Towns w stanie Montana jako forma wykluczenia rasowego w społeczeństwie amerykańskim, Czwartki z Socjologią Historyczną, Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, Wydział Socjologii UW oraz Sekcja Socjologii Historycznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, 26.10.2023
 5. KKK na straży demokracji w USA? Świętokrzyskie Towarzystwo Genealogiczne „Świętogen”, Muzeum Historii Kielc, 06.11.2023

 

Kontakt
k.kasinski@ujk.edu.pl

Dane adresowe

Zakład Badań Kulturowych
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
Pokój nr 261

 << Powrót

Skip to content