dr Donata Wójcik


Zainteresowania naukowe: komunikacja i kompetencja interkulturowa i ich miejsca w dydaktyce języka niemieckiego oraz biznesie, dydaktyka kulturoznawstwa.

Doktorat – obrona 2010 na Uniwersytecie Rzeszowskim, temat „Zur Entwicklung der interkulturellen Kompetenz im landeskundlich orientierten Deutschunterricht” („Rozwijanie kompetencji interkulturowej w realioznawczym nauczaniu języka niemieckiego”)

Wybrane publikacje

Wójcik D.: Kompetencja interkulturowa na lekcji języka niemieckiego w obrazie krajów niemieckojęzycznych w wybranych podręcznikach. Czy jest to obraz turystyczny, realistyczny, wyidealizowany, patologiczny…?  W: Flatow-Kaleta E., Majchrzak N. (red. nauk.):  Edukacja XXI wieku. Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań, 2016, S. 33-36

Wójcik D., Begegnungen mit der Fremdheit in ausgewähltes Deutsch als Fremdsprache-Lehrwerken, In: Piasta E.A., Hajduk J., Leimbach M. (Hg.), Das Fremde in Kultur, Literatur und Sprache des 20. und 21. Jahrhunderts, Band 2, KAAD e.V., Bonn, 2018, S. 245-260

Udział w konferencjach naukowych (referaty):

Rozwijanie kompetencji społecznych na lekcji języka niemieckiego,

XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EDUKACJA XXI WIEKU” Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, Szczyrk, 19-21.10.2016

Działalność dydaktyczna obejmuje prowadzenie na filologii germańskiej następujących przedmiotów: Interkulturowe społeczeństwo niemieckie, Interkulturowe problemy kontaktów biznesowych, Wiedza o krajach niemieckojęzycznych z elementami historii, Kraje niemieckojęzyczne po II Wojnie Światowej, Podstawy dyskursu ekonomicznego oraz PNJN.

Koordynator merytoryczny warsztatów dla młodzieży „Deutsch alternativ”, „Dni Krajów Niemieckojęzycznych” i innych imprez o charakterze popularno-naukowym organizowanych w ILiJ. Kierownik projektu PASJONACI WIEDZY - moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież POWR.03.01.00-00-C069/16

Kontakt: donata.wojcik@ujk.edu.pl
 
Dane adresowe
Pracownia Dydaktyki Literatury i Języka
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
Uniwersytecka 17
25-406 Kielce<< Powrót

Skip to content