dr Jan Hajduk


dr Jan Hajduk (zdjęcie)

Germanista, językoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa i Języka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej oraz Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego. Mieszka w Sandomierzu. Zainteresowania naukowe: językowa analiza inskrypcji nagrobnych, kategoryzacja w języku, związki języka i kultury.

Prowadzone zajęcia: Gramatyka opisowa języka niemieckiego; Gramatyka kontrastywna; Lingwistka porównawcza; Lingwistyczna analiza tekstu

Ostatnie publikacje:

- 2017a, Miłość jest największa! Inskrypcji nagrobnych pochwała miłości, w: D. Filar, P. Krzyżanowski (red.) "Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe", Lublin.

- 2017b, Ubi tu, ibi ego. Zum sprachlich-kulturellen Bild von Eheleuten in Grabinschriften, [w:] „Germanica Wratislaviensia“ 142/2017.

- 2018a, Der Friedhof als Ort der Erinnerung und des Vergessens, w: J. Godlewicz-Adamiec, D. Wyrzkiewicz (red.) "Pamięć - dyskurs - tożsamość. Rozważania interdyscyplinarne", Warszawa.

- 2018b, "Über die Kollokationen mit dem Lexem Grab im Deutschen und Polnischen, w: A. Gondek, W. Jurasz, J. Szczęk (red.) "Eindrücke und Rückblicke: Beiträge zur deutschen Phraseologie und Parömiologie aus intra- und interlingualer Sicht", Baltmannsweiler.

- 2019, "Über die Adoption des Fremden im öffentlichen Raum am Beispiel des Friedhofs", w: P. Zbróg (red.) "System i norma w perspektywie lingwistycznej", Kielce.

Kontakt: jan.hajduk@ujk.edu.pl



<< Powrót

Skip to content