dr Jan Hajduk


dr Jan Hajduk (zdjęcie)z-ca dyrektora ds. kształcenia: filologia angielska, filologia germańska, filologia rosyjska, lingwistyka stosowana

Germanista, językoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa i Języka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Członek Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej oraz Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego. Mieszka w Sandomierzu. Zainteresowania naukowe: językowa analiza inskrypcji nagrobnych, kategoryzacja w języku, związki języka i kultury.

Prowadzone zajęcia: Gramatyka opisowa języka niemieckiego; Gramatyka kontrastywna; Lingwistka porównawcza; Lingwistyczna analiza tekstu

Ostatnie publikacje:

– 2017a, Miłość jest największa! Inskrypcji nagrobnych pochwała miłości, w: D. Filar, P. Krzyżanowski (red.) „Barwy słów. Studia lingwistyczno-kulturowe”, Lublin.

– 2017b, Ubi tu, ibi ego. Zum sprachlich-kulturellen Bild von Eheleuten in Grabinschriften, [w:] „Germanica Wratislaviensia“ 142/2017.

– 2018a, Der Friedhof als Ort der Erinnerung und des Vergessens, w: J. Godlewicz-Adamiec, D. Wyrzkiewicz (red.) „Pamięć – dyskurs – tożsamość. Rozważania interdyscyplinarne”, Warszawa.

– 2018b, „Über die Kollokationen mit dem Lexem Grab im Deutschen und Polnischen, w: A. Gondek, W. Jurasz, J. Szczęk (red.) „Eindrücke und Rückblicke: Beiträge zur deutschen Phraseologie und Parömiologie aus intra- und interlingualer Sicht”, Baltmannsweiler.

– 2019, „Über die Adoption des Fremden im öffentlichen Raum am Beispiel des Friedhofs”, w: P. Zbróg (red.) „System i norma w perspektywie lingwistycznej”, Kielce.

Kontakt: jan.hajduk@ujk.edu.pl

<< Wstecz

Skip to content