dr hab. Magdalena Ożarska prof. UJK


KIEROWNIK ZAKŁADU
Stopnie naukowe

  • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski 2014
  • doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski 2004
  • mgr filologii angielskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1994

Zainteresowania naukowe

intymistyka anglojęzyczna, podróżopisarstwo oraz literatura angielska XVIII-XIXw. w perspektywie komparatywnej, studia zwierzęce (Human-Animal Studies), krytyczne studia roślinne (Critical Plant Studies), studia o jedzeniu (Food Studies)

Wybrane publikacje
Monografie

Ożarska, Magdalena. 2008. Meanderings of the English Enlightenment: The Literary Oeuvre of Christopher Smart. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.

Ożarska, Magdalena. 2013. Lacework or Mirror? Diary Poetics of Frances Burney, Dorothy Wordsworth and Mary Shelley. Newcastle-upon-Tyne, Wielka Brytania: Cambridge Scholars Publishing.

Ożarska, Magdalena. 2014. Two Women Writers and their Italian Tours: Mary Shelley’s “Rambles in Germany and Italy in 1840, 1842 and 1843” and Łucja Rautenstrauchowa’s “In and Beyond the Alps”. Lewiston, Nowy Jork, USA; Queenston, Kanada; Lampeter, Wielka Brytania: Edwin Mellen Press.

Wybrane artykuły naukowe

Ożarska, Magdalena. “Present versus Absent Addressees and Frances Burney's Journalistic Modes.” Lifewriting Annual: Biographical and Autobiographical Studies, Vol. 4, 2015. 153-175.

Ożarska, Magdalena. “Male and Female Characters’ Crying in Jane Austen’s ‘Sense and Sensibility’ (1811) and Maria Wirtemberska’s ‘Malvina, or the Heart’s Intuition’ (1816)”. Respectus Philologicus. Issue 28 (33), 2015. 22-30

Ożarska, Magdalena. “Contexts and Implications of Plant Symbolism in the Early Polish Novel: Maria Wirtemberska’s ‘Malvina, or the Heart’s Intuition’ (1816)”. European Romantic Review. Vol. 27, Issue 6, 2016. 791-814.

Ożarska, Magdalena. “Łucja Rautenstrauchowa: a Tourist or a Traveller in Italy?” Slavia: Časopis pro slovanskou filologii. Vol. 85, Issue 2, 2016. 182-191.

Ożarska, Magdalena. “A Polish Fan of Lord Byron: Łucja Rautenstrauchowa’s ‘In and Beyond the Alps’ (1847)”. The Byron Journal. Issue 44.2, 2016. 151-162.

Ożarska, Magdalena. “What if Christopher Smart’s Cat Responded: a Human-Animal Studies Perspective on Jubilate Agno’s Cat Jeoffry”. HumAnimalia: a Journal of Human/Animal Interface Studies. Vol. 8, Issue 1, 2016. 35-52.  

Ożarska, Magdalena. “Maria Wirtemberska’s ‘Certain Events, Thoughts and Feelings Experienced Abroad’ (1816): A Striking Reduction of the Visual and its Consequences”. Studies in Travel Writing. Vol. 22, Issue 1, 2018. 1–18.

Ożarska, Magdalena. “Will Hodgkinson’s The House is Full of Yogis (2014) as an Anti-Conversion Narrative”.  European Journal of English Studies, Vol. 23, 2019 - Issue 1: Narratives of Religious Conversion from the Enlightenment to the Present, 97-113.

Wybrane rozdziały w monografiach

Ożarska, Magdalena. “Austenian Inspirations for Maria Wirtemberska’s ‘Original Romance’: Malvina, or the Heart’s Intuition (1816).” Wojciech Jasiakiewicz, Jakub Lipski (eds.), English Literature and Culture in Context 2: John Bull and the Continent. Frankfurt am Main: Peter Lang Editions, 2015. 41-58.

Ożarska, Magdalena. “The Pet-Personhood of Christopher Smart’s Cat Jeoffry: A Human-Animal Studies Perspective”. Grażyna Bystydzieńska (ed.), Things and Images in 18th- and 19th-Century British Literature. Seria: Texts and Contexts: Studies in 18th- and 19th-Century British Literature and Culture. Vol. 1. Warszawa: Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. 57-68.

Ożarska, Magdalena. “Claire Clairmont's ‘The Pole’ (1832): Re-Inventing the Traumatic Summer of 1822”. Studies in English Literature and Culture: Festschrift in Honour of Professor Grażyna Bystydzieńska. Anna Kędra-Kardela, Aleksandra Kędzierska, Magdalena Pypeć (eds.). Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 2017. 197-205.

Kontakt
magdalena.ozarska@ujk.edu.pl

Dane adresowe
Zakład Literatur Obcych
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
Nr tel. służb. (41) 349 68 09
Nr pokoju 229<< Powrót

Skip to content