dr Jacek Szajewski


dr Jacek Szajewski (zdjęcie)Zainteresowania naukowe

analiza dyskursu, językoznawstwo korpusowe, ciągi leksykalne (lexical bundles), frazeologia, pragmatyka językowa, kłamstwo grzecznościowe, grzeczność językowa,

Prowadzone przedmioty: wstęp do językoznawstwa, fonetyka praktyczna, gramatyka i słownictwo, seminarium dyplomowe, język akademicki (studia doktoranckie)

Wybrane publikacje

  • The Speech Act Theory: English Directives vs. Politeness (Kieleckie Studia Neofilologiczne, 2001)
  • On “Politeness” and “Polite Lies” in Everyday Discourse (UJK, 2012).

 Kontakt: jacek.szajewski@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content