Ralph Arzt MBA


Jestem wykładowcą w Zakładzie Praktycznej Nauki Języków Obcych w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa.
Wykształcenie:

 • studia: Zarządzanie > Projektmanagement i Generalmanagement
 • podyplomowe studia: Przygotowanie pedagogiczne; Mediacja w biznesie; Coaching w biznesie;

Prowadzone przedmioty:

 • Ćwiczenia dyskursywne i receptywno-dyskursywne w języku niemieckim (A1 do C2)
 • Negocjacje w Biznesie (studia I stopnia B2)
 • Wybrane aspekty życia w krajach niemiecko-języcznych (studia I stopnia B2)
 • Wiedza o realiach niemieckiego obszaru językowego (studia II stopnia C1)
 • Współczesne społeczeństwo niemieckie (B1)
 • Fonetyka praktyczna języka niemieckiego (A1-A2)

Zawodowe zainteresowania:

 • język polski i niemiecki J
 • interkulturowość

Projekty i działania:

 • projekty w języku niemieckim wspierające kompetencje językowe i interkulturowe dla studentów i gości naszego Instytutu
 • projekty w języku niemieckim wspierające kompetencje językowe i interkulturowe dla uczniów szkół w Kielcach i na terenie województwa świętokrzyskiego, częściowo we współpracy z SODMiDN w Kielcach
 • prowadzenie otwrtych lekcji i szkolenia dydaktyczne dla nauczycieli języka niemieckiego we współpracy z SODMiDN w Kielcach
 • prowadzenie spotkań w ramach projektu współfinansowanego z funduszy europejskich pt. „PASJONACI WIEDZY-moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież” realizowanego w ramach III Osi priorytetowej Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
 • Prowadzenie spotkań UJK-Flimmerkiste, Stammtisch der Germanisten, Plauderabend i.in.

 

 • Rejestrowany „Ortslektor des DAAD“ (German Academic Exchange Service)
  • udostępniam zainteresowanym studentom i nauczycielom naszej uczelni literaturę specjalistyczną oraz beletrystykę w języku niemieckim
  • udostępniam zainteresowanym studentom i nauczycielom kolekcję czasopism „Die Zeit” i „Der Spiegel” oraz Magazin „Deutsch Perfekt”
  • biorę udział w międzynarodowych konferencjach nauczycieli języka niemieckiego szkół wyższych

W czasie wolnym:

 • lubię oglądać kabarety i polecam pod względem językowym i kulturowym
 • jestem licencjonowanym radioamatorem pod znakiem SP3IAO
 • lubię słuchać muzyki<< Powrót

Skip to content