dr Aleksandra Matysiak


dr Aleksandra Matysiak (zdjęcie)

ORCID: 0000-0002-7124-0453

aleksandra.matysiak@ujk.edu.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Łódzki, 2019), nauczyciel akademicki, lektor języka angielskiego oraz tłumacz (tłumaczenia ustne konsekutywne/symultaniczne oraz pisemne nieprzysięgłe).

W roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021 pracownik naukowo-dydaktyczny oraz zakładowy Opiekun Praktyk na kierunku filologia angielska w Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Od roku akademickiego 2021/2022 pracownik Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa w Kielcach (obecnie adiunkt w Pracowni Angielskiego Językoznawstwa Korpusowego).

Od 2011 roku wykładowca nieprzerwanie współpracujący z Instytutem Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego (prowadzone zajęcia: fonetyka praktyczna, gramatyka opisowa I – fonetyka i fonologia) oraz jeden ze współorganizatorów międzynarodowej konferencji fonetycznej Accents.

Edukacja:

 1. 2009-2011 – studia drugiego stopnia na kierunku filologia angielska, magister (specjalność tłumaczeniowa) – Insytut Anglistyki, Uniwersytet Łódzki
 2. 2011-2018 – studia trzeciego stopnia, uzyskany tytuł: doktor nauk humanistycznych, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego (nadanie tytułu przez Radę Wydziału Filologicznego UŁ – styczeń 2019)

 

Działalność dydaktyczno-naukowa:

 1. od października 2011 – wykładowca akademicki w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego;
 2. 2019 – 2021 – asystent dydaktyczno-badawczy w Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim (na kierunku filologia angielska);
 3. 2020- 2022 – wykładowca akademicki w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej z siedzibą w Łodzi
 4. od października 2021 – adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (kierunki: filologia angielska oraz lingwistyka stosowana)

 

Przedmioty prowadzone dotychczas w ramach działalności dydaktycznej na UJK Kielcach, filii UJK w Piotrkowie Tryb., UŁ oraz AHE w Łodzi:

 • fonetyka praktyczna
 • gramatyka opisowa – fonetyka i fonologia
 • gramatyka opisowa - składnia i morfologia/struktura i znaczenie
 • dydaktyka wymowy (studia II stopnia)
 • akcenty i dialekty języka angielskiego
 • gramatyka kontrastywna
 • wstęp do językoznawstwa
 • blok PNJA (słuchanie/mówienie, pisanie/czytanie oraz gramatyka praktyczna)
 • analiza technik i strategii tłumaczeniowych
 • komputery w językoznawstwie
 • historia języka angielskiego
 • zmiany we współczesnym języku angielskim
 • konwersatorium orientujące (spec. językoznawcza/translatorska)
 • seminarium dyplomowe (licencjackie)
 • seminarium magisterskie

 

Zainteresowania badawcze: 

 • fonetyka oraz fonologia języka angielskiego
 • dydaktyka fonetyki
 • akwizycja języka
 • akcenty i dialekty języka angielskiego
 • psycholingwistyka
 • socjolingwistyka
 • językoznawstwo korpusowe
 • metodyka nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych
 • translatoryka (głównie tłumaczenia literackie)

 

Zainteresowania prywatne:

 • literatura (głównie fantastyka i poezja)
 • szeroko pojęta popkultura
 • muzyka
 • szkic/rysunek/malarstwo krajobrazowe
 • film
 • teatr
 • podróże
 • nauka języka włoskiego
 • kulinaria
 • makrama/rękodzieło

Od kilku lat pracuję nad analizowaniem wymowy polskich imigrantów zamieszkujących tereny Wysp Brytyjskich [w szczególności obszary Londynu oraz Welshpool w Walii]. W swojej pracy badawczej zajmuję się również wpływem czynników socjopsychologicznych na poziom biegłości językowej u nienatywnych użytkowników języka angielskiego. Obecnie współtworzę korpus wymowy nienatywnych użytkowników języka angielskiego (ESL Corpus).

Dotychczasowy dorobek publikacyjny:

a) Monografie autorskie:

 1. “I’m a rebel and I rebel a lot. English word stress and its use by Polish advanced learners of English”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach : Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2021.
 2. “Socio-psychological factors and their influence on the use of aspiration and rhoticity by Polish adult immigrants to London”,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach : Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2020.

 

b) Rozdziały w monografiach zbiorowych:

 1. “Between marginalisation and integration: the mechanism of forming a multicultural integrated identity. Case study of Polish migrants’ acculturation to Great Britain” wraz z Julitą Woźniak w: “In-Between, Transversal Values in Contemporary Social Discourses and Culture”, edited by Joanna Senderska and Anna Wileczek, Brill, 2023 (w druku).
 2. “Pomiędzy marginalizacją a integracją. Przypadek akulturacji polskich imigrantów w Wielkiej Brytanii” wraz z Julitą Woźniak w: Pomiędzy. Wokół jakości transwersalnych w ponowoczesnych dyskursach, społecznościach i kulturze” pod redakcją A. Wileczek i J. Senderskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2022 (str. 184-198)
 3. “Dlaczego konar nie płonie. Środki językowe wykorzystywane w reklamach suplementów na potencję” wraz z Julitą Woźniak w: Interdyscyplinarne badania nad dyskursem medycznym” pod redakcją K. Szmigiero i D. Gonigroszek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Piotrków Trybunalski 2022 (str. 157-173)
 4. “Acquiring English in its naturalistic context: a case of Polish immigrants to Wales” w: W kręgu języka i kulturypod redakcją M. Marczewskiej  i H. Mijas, Wydawnictwo Uniwersytetu UJK, Kielce 2020 (str. 294-302)
 5. “Acculturation strategy and its influence on overall success in SLA: an exploratory study”wraz z Julitą Woźniak w: W kręgu języka i kulturypod redakcją M. Marczewskiej  i H. Mijas, Wydawnictwo Uniwersytetu UJK, Kielce 2020 (str. 303–311)
 6. “The effect of previous language experience and ‘proper’ L2 input on the aspiration of English voiceless stops by Polish adult immigrants to London”, w: “Variability in English across time and space” pod redakcją E. Waniek-Klimczak i A. Cichosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016 (str. 57-75)

 

c) Artykuły recenzowane:

 1. “Students' perceptions on the use of selected mobile apps in the process of acquiring L2 pronunciation – a preliminary study”, Językoznawstwo, tom 18 (2), 2023 (w druku).
 2. “Acculturation strategy and its influence on the use of rhoticity by Polish adult immigrants to Wales”, Research in Language Vol.20 No. 4, 2022 (str. 373-393).
 3. "Social indentity and social networks as crucial factors in Foreign Language Acquisition: the case of Polish immigrants in Wales" wraz z Julitą Woźniak w:"Studia Filologiczne UJK", 2021, tom 34, część 2 (str. 413 – 427).
 4. „Nowi „podporządkowani” w Wielkiej Brytanii. Środkowo-europejski imigrant i jego filmowa personifikacja”  w:  Literatura migracyjna, „Teksty Drugie” 2016, nr 3. pod redakcją J. Kosmalskiej oraz J. Jarniewicza (str. 331-355).
 5. “VOT in Polish immigrants to London : the effect of language experience on the use of aspiration in English”, “Gavagai Journal” 2013, nr 3.
 6. “Is English word-stress beyond the scope of Polish advanced learners of English? - Different strategies of indicating the stress position within multi-syllable words”, “Gavagai Journal” 2012, nr 2 (str. 22- 33).

 << Powrót

Skip to content