dr Aleksandra Matysiak


dr ALEKSANDRA MATYSIAK


ORCID: 0000-0002-7124-0453

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Uniwersytet Łódzki, 2018).

W roku akademickim 2019/2020 oraz 2020/2021 pracownik naukowo-dydaktyczny oraz zakładowy Opiekun Praktyk na kierunku filologia angielska w Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim (obecnie w głównej siedzibie uczelni w Kielcach).

Od  2011 roku wykładowca nieprzerwanie współpracujący z Instytutem Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego, a od października 2020 roku także wykładający na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi na kierunku filologia obca.

Prowadzone przedmioty:

 • fonetyka praktyczna
 • gramatyka opisowa – fonetyka i fonologia
 • gramatyka opisowa - składnia i morfologia/struktura i znaczenie
 • akcenty i dialekty jęz. angielskiego
 • gramatyka kontrastywna
 • wstęp do językoznawstwa
 • seminarium licencjackie oraz magisterskie z zakresu językoznawstwa
 • blok PNJA (słuchanie/mówienie, pisanie/czytanie oraz gramatyka praktyczna)
 • analiza technik i strategii tłumaczeniowych
 • komputery w językoznawstwie
 • historia języka angielskiego
 • zmiany we współczesnym języku angielskim
 • konwersatorium orientujące (spec. translatorska)

Zainteresowania badawcze:

 • fonetyka oraz fonologia języka angielskiego
 • dydaktyka fonetyki
 • akwizycja języka
 • akcenty i dialekty języka angielskiego
 • psycholingwistyka
 • socjolingwistyka
 • językoznawstwo korpusowe
 • metodyka nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych

Obecnie pracuje nad analizowaniem wymowy polskich imigrantów zamieszkujących tereny Wysp Brytyjskich [w szczególności obszary Londynu oraz Welshpool w Walii]. W swojej pracy badawczej zajmuje się również wpływem czynników socjopsychologicznych na poziom biegłości językowej u nienatywnych użytkowników języka angielskiego.

Wybrane publikacje:

 1. Monografie:

“Socio-psychological factors and their influence on the use of aspiration and rhoticity by Polish adult immigrants to London”,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach : Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2020.

“I’m a rebel and I rebel a lot. English word stress and its use by Polish advanced learners of English”,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach : Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2021.

 1. Rozdziały w monografiach zbiorowych:

“Acquiring English in its naturalistic context: a case of Polish immigrants to Wales” w: „W kręgu języka i kultury” pod redakcją M. Marczewskiej  i H. Mijas, Wydawnictwo Uniwersytetu UJK, Kielce 2020 (str. 294-302)

“Acculturation strategy and its influence on overall success in SLA: an exploratory study”wraz z Julitą Woźniak w: „W kręgu języka i kultury” pod redakcją M. Marczewskiej  i H. Mijas, Wydawnictwo Uniwersytetu UJK, Kielce 2020 (str. 303–311)

 1. Artykuły recenzowane:

“Is English word-stress beyond the scope of Polish advanced learners of English? - Different strategies of indicating the stress position within multi-syllable words”, “Gavagai Journal” 2012, nr 2, s. 22- 33.

“VOT in Polish immigrants to London : the effect of language experience on the use of aspiration in English”, “Gavagai Journal” 2013, nr 3.

“The effect of previous language experience and ‘proper’ L2 input on the aspiration of English voiceless stops by Polish adult immigrants to London”, [w:] Waniek-Klimczak, E. & Anna Cichosz (red.), Variability in English across time and space, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 57-75.

„Nowi „podporządkowani” w Wielkiej Brytanii. Środkowo-europejski imigrant i jego filmowa personifikacja” (przekład publikacji naukowej z  języka angielskiego na język polski), [w:] Joanna Kosmalska i Jerzy Jarniewicz (red), Literatura migracyjna, „Teksty Drugie” 2016, nr 3. s. 331-355.

kontakt: aleksandra.matysiak@ujk.edu.pl