dr Oskar Gawlik


Interesuje się językoznawstwem teoretycznym (aspekt panchroniczny) i stosowanym, a w szczególności glottodydaktyką języka angielskiego. Prowadzi także badania w zakresie semantyki, składni, pragmatyki oraz analizy angielskiego dyskursu naukowego z wykorzystaniem językoznawstwa korpusowego jako metodologii badawczej.

Wybrane publikacje:
Monografie:

Gawlik, O. 2011. Basic Verba Dicendi in Academic Spoken English. The Syntax, Semantics, Pragmatics and Functions of Communication Verbs: Say, Talk, Tell and Speak. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing.

 
Artykuły recenzowane:

Gawlik, O. 2014. “Shifting Complementation in Contemporary American English: 
A Corpus Study of the Diffusion of Gerundive Complements 
to Verbs of Effort and Verbs of Intention or Decision”. W: Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin (w druku).

Gawlik, O. 2013. “On if and whether Complement Clauses of See, Wonder and Know in Contemporary Spoken Academic American English: A Corpus-Based Study”. W: Respectus Philologicus 24 (29). Vilnius University, pp.: 131-142.

Gawlik, O. 2013. “On the Transitive out of –ing Complementation Pattern in Contemporary Spoken American English: a Corpus-based Study”. W: Poznan Studies in Contemporary Linguistics 49(2), pp.: 167-183.

Gawlik, O. 2012. “Tell in Spoken Academic English”. W: Words in Contexts: from Linguistic Forms to Literary Functions. Technical University of Radom, pp.: 15-26.

Gawlik, O. 2011. “On the Complementation of Start, Begin and Continue in Spoken     Academic English”. W: Token: Journal of English Linguistics, pp.: 159-171.

Gawlik, O. 2011. “Tell in Academic Spoken English” W: Linguistica Silesiana 32, pp.: 133-143.

Gawlik, O. 2010. ”Say in Academic Spoken English”. W: Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej. Crosscurrents: Studies in English Linguistics 3(28)2010. Kielce: Wydawnictwo Wszechnicy Świętokrzyskiej.

Gawlik, O. 2008. “Some Remarks on the Discrepancies between Polish and English Scholarly Texts.” In: Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej: Crosscurrents: culture, literature, language, 2(25)/2008. Kielce: Wydawnictwo Wszechnicy Świętokrzyskiej, pp.: 145-155.

Kontakt: oskar.gawlik@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content