dr Marta Kwaśniewska


dr Marta Kwaśniewska (zdjęcie)

ORCID: 0000-0003-2304-6426

Asystent w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, magister filologii angielskiej UJK, doktorantka UJK, członkini Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.

Zainteresowania naukowe

Językoznawstwo kognitywne, w szczególności teoria metafory konceptualnej, językoznawstwo korpusowe, dyskurs dotyczący zmian klimatycznych, perswazja w tekstach prasowych.

Wybrane publikacje
Artykuły w czasopismach

Changing Definitions of Climate in Polish and English Dictionaries, „Respectus Philologicus” 37(42) 2020, s.160-169.

W jaki sposób mówi się o klimacie - analiza ostatnich tekstów prasowych, „Studia Methodologica” 2019 (49).

Conceptual metaphors in internet articles concerning climate change – a case study, „Studia Methodologica” 2019 (48).

Artykuły w monografiach

Conceptual metaphors as a means of persuasion: Barack Obama’s speech at the 2014 UN Climate Summit, [w:] Język jako świadectwo kultury. Język. Kultura. Społeczeństwo III, red. S. Cygan, wyd. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2020, s. 147-154.

Kontakt
marta.kwasniewska@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content