dr Beata Głowińska


Zainteresowania naukowe: język mediów niemieckich, treści kulturowe w materiałach glottodydaktycznych

Wybrane publikacje:

(2019), GESPRÄCHSFÄHIGKEIT IM GERMANISTIKSTUDIUM ENTWICKELN, ABER WIE? w: P. Zbróg (red.), Język w komunikowaniu i dyskursie, Muzeum Narodowe w Kielcach, s. 77-86, ISBN 978–83–62068–50–0, [20]

(2019), DONIESIENIA Z POLSKI – SŁOWNICTWO WARTOŚCIUJĄCE W TEKSTACH NIEMIECKICH SERWISOW INTERNETOWYCH, w: P. Zbróg (red.), System i norma w perspektywie lingwistycznej, Muzeum Narodowe w Kielcach, s. 79-90,  ISBN 978-83-62068-54-8, [20].

(2017), Student niewidomy na lektoracie języka obcego, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 4, s. 47-57, ISSN, e-ISSN 1642-1981, [7].

(2017), DIALOG JAKO DZIAŁANIE PROSPOŁECZNE W KSZTAŁCENIU GERMANISTÓW, w: A. Kurkiewicz, K. Górecka (red.), Edukacja XXI wieku. Przestrzenie edukacyjnego współdziałania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa: Poznań, s. 83-89, ISBN 978-83-65096-54-8,  [5].

Kontakt: Beata.Glowinska@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content