prof. dr hab. Grażyna Legutko


https://orcid.org/0000-0003-4979-3622dr hab. Grażyna Legutko prof. UJK (zdjęcie)
http://www.ujk.edu.pl/strony/grazyna.legutko/
 
Zainteresowania naukowe:

Literatura polska przełomu XIX i XX w. (ze szczególnym uwzględnieniem życia i twórczości Wacława Sieroszewskiego, Gustawa Daniłowskiego i Zenona Przesmyckiego-Miriama); polska krytyka literacka klasycznego modernizmu; związki literatury z polityka historyczną; publicystyka rewolucyjno-niepodległościowa początku XX w.; edytorstwo dokumentów osobistych i utworów literackich (zwłaszcza przełomu XIX i XX w. oraz pierwszej połowy wieku XX).

Wybrane publikacje:

  1. Zenon Przesmycki (Miriam) – propagator literatury europejskiej, Wydawnictwo WSP w Kielcach, Kielce 2000, ss. 335.
  2. Sacrum w oczach rewolucjonisty. O „Marii Magdalenie” Gustawa Daniłowskiego, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005, ss. 364.
  3. Bojownicy polskiej sprawy. Wacław Sieroszewski i Gustaw Daniłowski wobec myśli i czynu Józefa Piłsudskiego (Wybór materiałów z lat 1898–1943), Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007, ss. 300 (monografia napisana z Idą Sadowską).
  4. Niespokojny płomień. Życie i twórczość Gustawa Daniłowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2011, ss. 509.
  5. Od metafizyki do egzystencji. Wokół tematów i postaci literatury polskiej przełomu XIX i XX wieku, Wydawnictwo UJK w Kielcach, Kielce 2014, ss. 423.
  6. Stefan Żeromski, Pisma zebrane, pod red. Zbigniewa Golińskiego, t. 21, red. nauk. tomu Zdzisław Jerzy Adamczyk, Sułkowski. „Ponad śnieg bielszym się stanę”, oprac. Grażyna Legutko, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN i UJK w Kielcach, Warszawa 2016, ss. 422.
  7. W kręgu młodopolskiej epistolografii. Z korespondencji Zenona Przesmyckiego, Zygmunta Sarneckiego, Jerzego Żuławskiego, Gustawa Daniłowskiego, Wacława Sieroszewskiego oraz Zofii Trzeszczkowskiej i Marii Sieroszewskiej, Wydawnictwo UJK w Kielcach, Kielce 2017, ss. 283.
  8. „Wyrosłam na Rosjankę...”. Historia Marii – jakuckiej córki Wacława Sieroszewskiego – w świetle jej listów do ojca i innych dokumentów, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2019, ss. 261.
  9. Syberyjskie sacrum i profanum, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 272 (monografia współredagowana z Małgorzatą Król).
  10.  Jak (nie) należy wydawać... Przypadek „Pamiętnika” Wacława Sieroszewskiego, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2019, vol. 16, nr 2, s. 27­­–35.

Kontakt:
grazyna.legutko@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content