Dr Paweł Kaptur


Dr Paweł Kaptur


Zainteresowania naukowe

Anglia za panowania Stuartów, literatura polityczna i historyczna, literatura utopijna i dystopijna, kultura kulinarna w literaturze, dydaktyka szkoły wyższej

Wybrane publikacje

Kaptur, Paweł. John Dryden as a Political Poet, Kielce: Wydawnictwo UJK, 2019.

Kaptur, Paweł. „Guliwer w Kingsajzie. Czy Machulski czytał Swifta?” in Z problematyki badań literaturoznawczych, Małgorzata Krzysztofik (ed.), Kielce: Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Kielcach, 2019.

Kaptur, Paweł. “Oblivion and vengeance: Charles II Stuart’s policy towards the republicans at the Restoration of 1660” in Crossroads. A Journal of English Studies, Issue 14, 3/2016, pp. 38-45.

Kaptur, Paweł. “Defining Tyranny – Oliver Cromwell and Political Theoretics” in Annales Universitas Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica VI, 222, 2016, pp. 80-89.

Kaptur, Paweł. “The King is Dead, Long Live The King – Transition and Continuity in John Dryden’s Threnoida Augustalis” in Revolution, Evolution and Endurance in Anglophone Literature and Culture, Małgorzata Martynuska, Elżbieta Rokosz-Piejko (eds.), Peter Lang: Frankfurt am Main, 2017, pp. 41-49.

Kaptur, Paweł. „Rewolucja angielska z 1640 roku i jej znaczenie dla pozycji monarchii brytyjskiej” in (R)ewolucje. Dyskurs o źródłach, istocie i funkcjach zmian społecznych, Teresa Gumuła, Paweł Kaptur (eds.), Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe: Ostrowiec Św., 2016, pp. 229-243.

Kaptur, Paweł. “The Political Siding of Thomas Hobbes. Revision of Power in Leviathan” in Visions and Revisions: Studies in Literature and Culture, Czemiel, Grzegorz et al. (eds.), Peter Lang: Frankfurt am Main, 2015, pp.  271-278.

Kaptur, Paweł. “John Dryden’s Conversion and Its Political Basis in The Hind and the Panther” w Language and Literary Studies of Warsaw, Vol. 4, 2014, pp. 25-36.

Kaptur, Paweł. „Polski medal Anthony’ego Ashleya Coopera, pierwszego hrabiego Shaftesbury, z 1681 roku” in Wiadomości Numizmatyczne, Rok LVIII, 2014 – Zeszyt 1-2 (197-198), pp. 211-217.

 

Kontakt

pawel.kaptur@ujk.edu.pl

Zakład Literatur Obcych

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK

Uniwersytecka 17

25-406 Kielce

Nr tel. służb. (41) 349 68 08

Nr pokoju 228