dr Paweł Kaptur


Adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, Zakład Literatur Obcych

Zainteresowania naukowe:

Anglia za panowania Stuartów, literatura polityczna i historyczna, literatura utopijna i dystopijna, kultura kulinarna w literaturze, dydaktyka szkoły wyższej

 

Wybrane publikacje:

Monografie (autor)

 • Kaptur, P. To Dinner and There Merry. On Food and Drink in Samuel Pepys’s Diary. Kielce: Wydawnictwo UJK, 2022.
 • Kaptur, P. John Dryden as a Political Poet, Kielce: Wydawnictwo UJK, 2019.

Monografie (redakcja)

 • Kaptur, P., Agnieszka Szwach. Confluences of Literature, History and Cinema, Kielce: Wydawnictwo UJK, 2022.
 • Kaptur, P., Teresa Gumuła. (R)ewolucje. Dyskurs o źródłach, istocie i funkcjach zmian społecznych. Ostrowiec Świętokrzyski: Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, 2016.

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach (wybór)

 • Kaptur, P. “Rethinking inspirations for Mary Shelley's Frankenstein : a new look at the case of the Silesian gravediggers' scandal of 1606”, Brno Studies in English, Vol. 48, No. 1, 2022, pp. 163-174.
 • Kaptur, P. “‘Supped well, and mighty merry, and our fears over’: Food, Drink and Companionship as Escapism Philosophy in Samuel Pepys’s Diary”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF – Philologiae, Vol 39, No 2, 2021, pp. 15-28.
 • Kaptur, P. “‘This Sceptred Isle’. Reflections on Shakespeare and Brexit”. Kwartalnik Neofilologiczny LXVII, 4/2020, pp. 562-573.
 • Kaptur, P. „Guliwer w Kingsajzie. Czy Machulski czytał Swifta?”, Z problematyki badań literaturoznawczych, Małgorzata Krzysztofik (ed.), Kielce: Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Kielcach, 2019.
 • Kaptur, P. “Oblivion and vengeance: Charles II Stuart’s policy towards the republicans at the Restoration of 1660”, Crossroads. A Journal of English Studies, Issue 14, 3/2016, pp. 38-45.
 • Kaptur, P. “Defining Tyranny – Oliver Cromwell and Political Theoretics”, Annales Universitas Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica VI, 222, 2016, pp. 80-89.
 • Kaptur, P. “The King is Dead, Long Live The King – Transition and Continuity in John Dryden’s Threnoida Augustalis”, Revolution, Evolution and Endurance in Anglophone Literature and Culture, Małgorzata Martynuska, Elżbieta Rokosz-Piejko (eds.), Peter Lang: Frannkfurt am Main, 2017, pp. 41-49.
 • Kaptur, P. „Rewolucja angielska z 1640 roku i jej znaczenie dla pozycji monarchii brytyjskiej”, (R)ewolucje. Dyskurs o źródłach, istocie i funkcjach zmian społecznych, Teresa Gumuła, Paweł Kaptur (eds.), Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe: Ostrowiec Św, 2016, pp. 229-243.
 • Kaptur, P. “The Political Siding of Thomas Hobbes. Revision of Power in Leviathan”, Visions and Revisions: Studies in Literature and Culture, Czemiel, Grzegorz et al. (eds.), Peter Lang: Frankfurt am Main, 2015, pp.  271-278.
 • Kaptur, P. “John Dryden’s Conversion and Its Political Basis in The Hind and the Panther”, Language and Literary Studies of Warsaw, Vol. 4, 2014, pp. 25-36.
 • Kaptur, P. „Polski medal Anthony’ego Ashleya Coopera, pierwszego hrabiego Shaftesbury, z 1681 roku”, Wiadomości Numizmatyczne, Rok LVIII, 2014 – Zeszyt 1-2 (197-198), pp. 211-217.

 

Kontakt
pawel.kaptur@ujk.edu.pl
Zakład Literatur Obcych
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
Nr tel. służb. (41) 349 68 08
Nr pokoju 228<< Powrót

Skip to content