dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UJK


prof. Krzysztof JaworskiORCID ID 0000-0002-6707-2522

Krzysztof Jaworski – dr hab., prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ur. 1966; literaturoznawca, zajmuje się głównie sztuką awangardową (m.in. polskim futuryzmem), biografiami futurystycznych twórców, związkami literatury i polityki na tle represji narodowościowych w latach 1933–1939 w Rosji Sowieckiej, a także kulturą i literaturą popularną. Autor monografii i prac edytorskich: Bruno Jasieński w sowieckim więzieniu. Aresztowanie, wyrok, śmierć (Kielce 1995), Bruno Jasieński w Paryżu (1925–1929) (Kielce 2003), Dandys. Słowo o Brunonie Jasieńskim (Warszawa 2009), Kronika polskiego futuryzmu 1918–1939 (Kielce 2015), Natychmiastowa futuryzacja życia! Manifesty, odezwy, wypowiedzi programowe polskich futurystów 1919–1939 (Kraków 2017), Znani – nieznani, ale zawsze ciekawi. O listach Brunona Jasieńskiego do Stalina, zapomnianym obliczu polskiego futuryzmu i nowych zjawiskach w literaturze popularnej (od Marii H. Szpyrkówny do Philipa K. Dicka i Stephena Kinga) (Kraków 2018), Bruno Jasieński, But w butonierce i inne wiersze (wyd. II, Warszawa 2019). Prowadzi również wykłady i prelekcje propagujące wiedzę naukową w kraju i zagranicą, upowszechnia badania naukowe w mediach.

Zainteresowania naukowe

Zagadnienia szeroko rozumianej sztuki awangardowej (m.in. polski futuryzm), biografia i twórczość czołowych polskich futurystów (m.in. B. Jasieńskiego), związki literatury i polityki na tle represji narodowościowych w latach 1933–1939 w Rosji Sowieckiej, zapoznani twórcy dwudziestolecia międzywojennego (m.in. M. Horska-Szpyrkówna), zagadnienia literatury i kultury popularnej (gatunki, motywy, tematy, twórcy), pisarze związani z regionem świętokrzyskim: biografia i twórczość Andrzeja Lenartowskiego.

Publikacje naukowe (wybór)

  • Bruno Jasieński w sowieckim więzieniu. Aresztowanie, wyrok, śmierć, Kielce 1995.
  • Dwa zapomniane utwory Brunona Jasieńskiego, „Slavic Almanac” 2002, nr 11, s. 75-94.
  • Bruno Jasieński w Paryżu (1925-1929), Kielce 2003.
  • Katalog wystawy Mieczysława Szczuki: zapomniany manifest futurystyczny z 1920 roku, „Przegląd Humanistyczny” 2008, nr 4, s. 119-130.
  • Słowo o Brunonie Jasieńskim, Warszawa 2009.
  • Niechciani futuryści – warszawska awangarda literacka dwudziestolecia międzywojennego, [w:] Między retoryką manifestów a nowoczesnością: literatura – sztuka – film, red. Krzysztof Jaworski, Piotr Rosiński, Kielce 2011, s. 85-103.
  • Kronika polskiego futuryzmu 1918–1939, Kielce 2015.
  • Natychmiastowa futuryzacja życia! Manifesty, odezwy, wypowiedzi programowe polskich futurystów 1919-1939, Kraków 2017.
  • Znani – nieznani, ale zawsze ciekawi. O listach Brunona Jasieńskiego do Stalina, zapomnianym obliczu polskiego futuryzmu i nowych zjawiskach w literaturze popularnej (od Marii H. Szpyrkówny do Philipa K. Dicka i Stephena Kinga), Kraków 2018.
  • Bruno Jasieński. But w butonierce i inne wiersze, Warszawa 2019.

Kontakt
krzysztof.jaworski@ujk.edu.pl
Dane adresowe
Zakład Badań Kulturowych
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
Pokój nr 261
Tel. 41 349 71 20<< Powrót

Skip to content