dr Shala Barczewska


Sylwetka naukowa

PhD in Linguistics

Łódź University, January 2015
Dissertation: “Conceptualizing human evolution:  A corpus-based analysis of the debate in American press discourse”
Supervisor: Prof. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk

MA in Central and Eastern European Studies

Jagiellonian University, Cracow, January 2004
Thesis: “Dynamics of Cultural Values Adjustment Post-Communism, The Polish Example”

BA Intercultural Studies with TESOL Certificate

BIOLA University, La Mirada, California, May 2000, summa cum laude
Diploma Project for honors degree: TESOL Handbook 
Zainteresowanie badawcze

Analiza dyskursu, pragmatyka, wzajemne relacje pomiędzy językiem a społeczeństwem ze szczególnym uwzględnieniem lingwistyczno-społecznych aspektów religii, nauki i edukacji, powstawanie aparatu pojęciowego, język młodzieżowy, wartości kulturowe i komunikacja międzykulturowa.

Językoznawstwo kognitywne

  • gramatyka kognitywna
  • teoria dynamiki sił (force dynamics),
  • teoria metafory pojęciowej (conceptual metaphor theory),
  • teoria przestrzeni mentalnych i blendingu (mental spaces and conceptual blending)
  • językoznawstwo korpusowe

Wybrane publikacje

Monografie

Barczewska, Shala (2017), Conceptualizing evolution education: A corpus-based analysis of US press discourse, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 9781443843140.

Barczewska, Shala i Feret, Magdalena (red.) (2019), Cognitive Theories in their Application to Different Languages and Discourse Cultures. Kielce Research Team, Kielce: Jan Kochanowski University, 978-83-7133-764-2.

Barczewska, Shala, Oukhvanova, Irina i Popov, Aliona (red.) (2016), Discourse in academic settings,we współpracy z Shala Barczewska, Ìrina Frolovna Uhvanova-Šmygova i Alena Vìktaraǔna Papova, Regensburg: Sprachlit, 9783981696066.

Artykuły

Barczewska, Shala (2030). Conceptual Blends Across Image Macro Genres. W: “Studies in Logic” 61/, st. 7-30. DOI: 10.2478/slgr-2020-0001

Barczewska, Shala (2018), “Now, correct me if I’m wrong, but it seems to me that […]”. First person singular pronouns as markers of (inter)subjectivity, w: "Prace Językoznawcze”, XX/1, s. 11–28.

Barczewska, Shala; Andreasen, Agata (2018), Good or marvelous? Pretty, cute or lovely? Male and female adjective use in MICASE, w: "Suvremena lingvistika", 44/86. DOI: 10.22210/suvlin.2018.086.02.

Barczewska, Shala (2017), Applications of conceptual blending. Headlines and their implicatures, w: "Jezikoslovlje", 18/3, s. 423–446.

Barczewska, Shala (2017), Communicating Conflict: Language of “War” in Tennessee’s Struggle with Evolution, w: "Academic Journal of Modern Philology", 6, s. 39–54e-ISSN 2353-3218.

Barczewska, S.; Wileczek, A.; Barańska, P. (2016), ‘School? You go because you have to’. The linguistic worldview of ‘school’ in Polish and American teen Internet discourse, w: "L1 Educational Studies in Language and Literature", 16, Open Issue/Open Issue, s. 1–32. DOI: 10.17239/L1ESLL-2016.16.01.08.

Barczewska, Shala (2014), A cognitive pragmatics approach to analysing press discourses, Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy 6(17): 291–301.

Barczewska, Shala (2013), The 1925 Scopes Trial as a discursive event: Does reference to the 1925 trial affect our view of teachers in the contemporary debate over evolution?, Token: A Journal of English Linguistics 2: 265–87.

Rozdziały w monografiach

Barczewska, Shala (2019), Images from a Kaleidoscope. Cognitive Linguistics in Poland, w: Shala Barczewska i Magdalena Feret (red.), Cognitive Theories in their Application to Different Languages and Discourse Cultures. Kielce Research Team. Kielce: Jan Kochanowski University, s. 11–42.

Barczewska, Shala (2019), Motion, Action, Force. The influence of image schema on discourse, w: Shala Barczewska i Magdalena Feret (red.), Cognitive Theories in their Application to Different Languages and Discourse Cultures. Kielce Research Team. Kielce: Jan Kochanowski University, s. 103–116.

Barczewska, Shala (2019), Transforming Post-Communist Societies. The thin line between Cultural Competencies and Cultural Values, w: Krystyna Kujawińska Courtney, Tomasz Fisiak, Miksza i Grzegorz Zinkiewicz (red.), What’s New in the New Europe? Redefining Culture, Politics, Identity. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 94–103.

Barczewska, Shala; Barańska, Paulina (2019), Imagining the End of the World: Polish Perspectives, w: Krystyna Kujawińska Courtney, Tomasz Fisiak, Miksza i Grzegorz Zinkiewicz (red.), What’s New in the New Europe? Redefining Culture, Politics, Identity. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 376–386.

Barczewska, Shala (2018), Językoznawstwo kognitywne jako idealnie komplementarne do CADS na przykładzie debaty o nauczaniu teorii ewolucji w Stanach Zjednoczonych, w: Iwona Witczak-Plisiecka i Mikołaj Deckert (red.), Dyskurs. Współczesne opracowania i perspektywy badawcze: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 199–220.

Barczewska, Shala (2014), Headlines of controversy and the role of metonymy and metaphor in Marek Kuźniak, Michal Szawerna, Agnieszka Libura - Peter Lang (ed.) From Conceptual Metaphor Theory to Cognitive Ethnolinguistics: Peter Lang (pp. 93–112).

Kontakt
shala.barczewska@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content