dr Katarzyna Nobis-Wlazło


dr Katarzyna Nobis-Wlazło (zdjęcie)Sylwetka naukowa

Absolwentka Języka Rosyjskiego Biznesu na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (2004).

Absolwentka Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (2007).

Absolwentka studiów doktoranckich. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (2012): Лексическое выражение семантики количественности в современной русской языковой деятельности. Концептуальный, ономасиологический и дискурсный анализ (Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach).

Adiunkt w Zakładzie Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego Instytutu Filologii Obcych od 2013 r.

Od 2019 Adiunkt w Zakładzie Językoznawstwa Synchronicznego i Diachronicznego

Zainteresowania naukowe

Językoznawstwo funkcjonalno-pragmatyczne, filozofia języka, semantyka i składnia językowa, psycholingwistyka

Wybrane publikacje

Monografie

 1. Ilość i ilościowość w języku rosyjskim: analiza onomazjologiczna, Krok, Tarnopol 2017.
 2. Лексическая семантика количественности. Дискурсный анализ, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2019.

Artykuły w czasopiśmie naukowym

 1. Ilościowe czynniki konceptualizacji pojęcia wojny w: Studia Methodologica, Tarnopol 2017, s. 125- 135.
 2. Ilościowość w systemie językowym i mowie, w: Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2016, s. 105-113.
 3. Основные процедуры количественного анализа опыта (упорядочение, счет и измерение), w: Naukowe Zapiski, Seria Filologiczna. Zbiór Prac Naukowych, Ostrog 2013, s. 9-13.
 4. Прагматика использования лексических единиц со значением количественности в рекламном дискурсе, w: Studia Rusycystyczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, s. 47-55.
 5. Ilościowość jako nominatywna kategoria, Szkoła Otwartego Umysłu, Kamieniec Podolski 2009.
 6. Paradoksy liczebnika: matematyczny uniwersalizm vs. etnolingwistyczna          specyfika ilościowości, Alba Ecclesia, Biała Cerkiew 2010.
 7.  Символика чисел, Szkoła Otwartego Umysłu, Kamieniec Podolski 2010.
 8. Способы частеречной экспликации семантики количественности, Язык, литература и культура России в XXI веке. Теория и практика, Kielce 2011.

Rozdziały w monografiach

 1. Prawda/nieprawda/postprawda w wymiarze ilościowym, w: Правда, неправда, постправда сборник научных трудов проекта Not only, Rosyjska Akademia Gospodarstwa Krajowego i Służby Państwowej, Moskwa 2018, s. 201-216.
 2. Werbalizacja kategorii ilościowości środkami leksykalnymi w języku rosyjskim. Analiza onomazjologiczna, w: Current trends and Future Perspectives in Russian Studies, Trialba Ediciones, Barcelona 2018 1372-1382.
 3. Wyjątki i błędy w języku. Przypadek czy konieczność? w: System i norma w perspektywie lingwistycznej, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2019 s. 203-213.
 4. Kategoria ilościowości w perswazji językowej, w: Perswazja językowa w różnych dyskursach, tom 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019 s. 45-54.

Podręcznik akademicki

 1. Świętokrzyskie - moja mała ojczyzna, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Kielce 2014.

Kontakt:
Katarzyna.Nobis-Wlazlo@ujk.edu.pl
Kasianobis@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content