mgr Alicja Lewicka


mgr Alicja Lewicka


Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, dyscyplina Językoznawstwo Teoretyczne. Od 2008 roku prowadzi w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach zajęcia na kierunkach Filologia angielska i Lingwistyka stosowana z zakresu Praktycznej Nauki Języka Angielskiego, tj. Gramatyki praktycznej, Czytania i Pisania. Posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Zainteresowania naukowe

Historia języka angielskiego i polskiego, Semantyka, Pragmatyka.

Kontakt: alicja.lewicka@ujk.edu.pl