ZAKŁAD LITERATUR OBCYCHKierunki badań

– intymistyka anglojęzyczna, podróżopisarstwo, literatura angielska XVIII-XIXw. w perspektywie komparatywnej, studia zwierzęce (Human-Animal Studies), krytyczne studia roślinne (Critical Plant Studies), studia o jedzeniu (Food Studies)

– XVI-wieczna nowołacińska literatura europejska i polska: zagadnienia genologiczne, powiązania toposów antycznych z motywami ze Starego Testamentu i motywami chrześcijańskimi

– neo-wiktorianizm, adaptation studies, popular culture, gender studies, character studies, memory studies, transmedia storytelling, intermedialność, multimodalność

–  współczesna proza brytyjska, poetyka postmodernizmu, pisarstwo kobiece, feminizm, historia i pamięć w literaturze, teoria traumy

– Anglia za panowania Stuartów, literatura polityczna i historyczna, literatura utopijna i dystopijna, kultura kulinarna w literaturze, dydaktyka szkoły wyższej

– proza rosyjska XIXw., jej związki z literaturą Zachodu, inspiracji gotyckie w literaturze rosyjskiej, tekst wołyński w literaturze rosyjskiej.

– krytyka literacka, związku literatury z muzyką – ekspozycja elementów muzycznych szczególnie w tekstach poetyckich autorów niemieckojęzycznych, badania nad treściami chrześcijańskimi ich utworów, problematyka sacrum w dziełach współczesnych autorów niemieckich

– rosyjska literatura współczesna, kulturologia, filozofia, psychologia, ekranizacji utworów literackich, sztuka

– recepcja literatury i kultury brytyjskiej w Polsce, szczególnie w XVIIIw., badania nad teatrem i dramatem elżbietańskim poprzez pryzmat materializmu kulturowego i nowego historycyzmu

– szeroko pojęta literatura nie-mimetyczna, ze szczególnym uwzględnieniem fantasy świata wtórnego

 
KIEROWNIK ZAKŁADU
Dr hab. Magdalena Ożarska prof. UJK

<< Wstecz

Skip to content