mgr Bartosz Sowiński


ORCID: 0000-0001-9301-6121

Asystent w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, absolwent filologii polskiej UJ i angielskiej UJ. Studiował również w University College London. Doktorant na Wydziale Filologicznym UJ.  

Zainteresowania badawcze:

teoria i praktyka przekładu; dwuznaczność w tekstach oryginalnych i ich polskich przekładach, tłumaczenia (tłumaczenia artykułów  naukowych, popularnonaukowych oraz tekstów specjalistycznych). 

Wybrane publikacje i tłumaczenia:

Artykuły

  • Harold Bloom’s Antithetical Stance on Memory as Forgetting, Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 2016, Volume 11, Issue 2, pp. 99-108, DOI 10.4467/20843933ST.16.011.5320. 
  • Ambiguity and the Uncanny in Henry James’s ‘The Turn of the Screw’ and its Polish Translations, “Między Oryginałem a Przekładem 2017, Vol 23 No 35: The Marvellous, the Uncanny and Magical Realism in Translation, p. 23-35 DOI 10.12797/MOaP.23.2017.35.03. 

Tłumaczenia na język angielski: 

  • Homes of the Homeless: A Study of Life in Crisis (Inga B. Kuźma), Jagiellonian University Press, Kraków 2019 
  • The Urban Planning and Architecture of the Period of Third Reich in Poland, edited by Aleksandra Paradowska and Karolina Jara, kunsttexte.de http://www.kunsttexte.de/index.php. 
  • Polish Seventeenth-Century Translations of Jesuit Accounts from the Far East in the Context of Translation History (Jadwiga Miszalska), Przekładaniec 2019:Translation History in the Polish Context, p. 7–27. 
  • Peritext in Polish Translations from Italian in the Eighteenth Century: Education or Manipulation? (Justyna Łukaszewicz), “Przekładaniec 2019: Translation History in the Polish Context, p. 28–45. 
  • Translatio and Memory as Cultural Metaphors. Analogies, Touch Points, and Interactions (Katarzyna Lukas) “Przekładaniec 2019:Translation and Memory, p. 108-136. 
  • The Cinematic Figure of an Interpreter in a Nazi Concentration Camp. The Case Study of Marta Weiss in The Last Stage by Wanda Jakubowska (Małgorzata Tryuk), Przekładaniec2019: Translation and Memory, p. 177-193. 
  • Paraphrases of Biedermeier in Polish Furniture Designs in the Early Twentieth Century and Interwar Years (Agata Wójcik), “RIHA Journal2019 (Journal of the International Association of Research Institutes in the History of Art), https://www.riha-journal.org/articles/2019/0235-wojcik-EN. << Powrót

Skip to content