dr hab. Marta Bolińska, prof. UJK


ORCID ID 0000-0003-0480-7576
Zainteresowania naukowe

Proza i jej przemiany w XX i XXI wieku, obraz dziecka i koncepcje dzieciństwa w literaturze (children studies), specjalne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i komunikacyjne.

Publikacje naukowe (wybór)

  • Przez „Świat Młodych” do literatury. O prozie Janusza Domagalika, Kielce 2004.
  • Na papierze i w eterze. O wystąpieniach publicznych również dla dziennikarzy, Kraków 2006.
  • Kobiet trzy portrety. Pisarki z regionu świętokrzyskiego (Zofia Bukowiecka, Agnieszka Barłogowa, Halina Snopkiewicz), Kraków 2009.
  • Komunikacja czytelnicza: dorośli-dzieci. Uwarunkowania i efekty lektury, Kraków 2010.
  • Zdarzenia niepunktualne. Biograficzny i antropologiczno-kulturowy kontekst opowieści o biegu ludzkiego życia w prozie Doroty Terakowskiej, Kielce 2013.
  • Kreatywność w edukacji humanistycznej, Kielce 2014 (wspólnie z Aleksandrą Potocką-Kuc).
  • Literackie obrazy chorób, deficytów i zaburzeń w wybranych powieściach Doroty Terakowskiej, Kielce 2016.
  • Specjalne potrzeby edukacyjne. Teoria i praktyka, „Język Polski w Szkole Podstawowej” 2018/2019, nr 2, red. M. Bolińska.
  • Specjalne potrzeby edukacyjne. Wokół zdolności i trudności, „Język Polski w Szkole Podstawowej” 2018/2019, nr 3, red. M. Bolińska.
  • Literackie i nieliterackie obrazy nie(pełno)sprawności. Konteksty – konwencje – refleksje, M. Bolińska, Kielce 2019.

Kontakt
marta.bolinska@ujk.edu.pl
Dane adresowe
Zakład Badań Kulturowych
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
Pokój: 259
Tel. 41 349 71 20<< Powrót

Skip to content