dr hab. Anna Wzorek, prof. UJK


ORCID ID 0000-0003-1853-9154dr hab. prof. UJK Anna Wzorek (zdjęcie)

Studia z zakresu filologii polskiej ukończyła w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Od 1996 roku asystent w tej uczelni, następnie adiunkt, obecnie profesor UJK. W 2002 roku doktoryzowała się w Uniwersytecie Opolskim (pod kierownictwem prof. zw. dr. hab. Piotra Obrączki) na podstawie dysertacji Twórczość literacka Ireny Zarzyckiej; w 2014 roku w Uniwersytecie Śląskim uzyskała stopień dra hab. nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Monografia habilitacyjna Sztuka pisarska Wojciecha Żukrowskiego (Kielce 2013).

Zainteresowania naukowe
Literatura międzywojenna i współczesna, literatura i kultura popularna.
Publikacje naukowe (wybór)

  • Twórczość Ireny Zarzyckiej, Kielce 2004.
  • W kręgu wybranych dramatów międzywojennych, Kielce 2009.
  • Świat opowiadań Stanisława Rogali, Kielce 2011.
  • Piórem i czynem: o życiu i twórczości Longina Jana Okonia, red. S. Rogala, A. Wzorek, Kielce 2012.
  • Sztuka pisarska Wojciecha Żukrowskiego, Kielce 2013.
  • Kolory duszy: o życiu i twórczości Stanisława Rogali, red. K. A. Kuczyński, A. Wzorek, Kielce 2015.
  • „Gdy bezsilna jest proza…”. O poezji Stanisława Rogali, Kielce 2016.
  • Na tyłach świata? O poezji księdza Franciszka Kameckiego, Warszawa 2019.
  • O kilku listach Jana Twardowskiego do Bonifacego Miązka, [w:] Bonifacy Miązek: poeta – krytyk – historyk literatury, J. Radłowska, Wrocław 2019, s. 99-111.
  • Wacława Oszajcy poetycka kontemplacja arcydzieł malarstwa, „Tematy i Konteksty” 2020, nr 10, s. 387-400.

Kontakt
anna.wzorek@ujk.edu.pl

Dane adresowe
Zakład Badań Kulturowych
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
Pokój nr 259
Tel.<< Powrót

Skip to content