dr hab. prof. UJK Michał Mazurkiewicz


ORCID ID: 0000-0001-9078-6622
Zainteresowania naukowe

Historia kultury, kultura amerykańska, kultura brytyjska, sport w krajach anglojęzycznych i w Polsce, historia sportu, socjologia sportu, sport w literaturze i sztuce, język sportu, religia w krajach anglojęzycznych i w Polsce.

Research interests

History of culture, American culture, British culture, sport in English-speaking countries and in Poland, history of sport, sociology of sport, sport in relation to literature and art., language of sport, religion in English-speaking countries and in Poland.

Publikacje naukowe (wybór)

  • Some Observations about Ritual in Sport, „Studies in Physical Culture and Tourism” 2011, t. 18, nr 4, s. 317-327.
  • Baseball i piłka nożna w amerykańskiej i polskiej kulturze jako przykład współczesnego mitu i rytuału, Kielce 2014.
  • Play and Sport in British and American Painting, [w:] Contemporary Homo Ludens, red. H. Mielicka-Pawłowska, Cambridge 2016, s. 114-122.
  • A Woman in the World of Art – the Case of Mary Cassatt, „Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” 2016, nr 29, s. 107-119.
  • Motywy sportowe w polskiej sztuce międzywojennej – rekonesans, „Literatura i Kultura Popularna” 2016, nr XXII, s. 75-89.
  • American Sport: Observations and Essays, Kielce 2017.
  • Edgar Allan Poe – a Question of Sport, „Literatura i Kultura Popularna” 2017, nr XXIII, s. 199-206.
  • Muscular Christianity: Christian Roots of American Sports, „Zabawy i Zabawki. Studia Antropologiczne” 2018, nr 16, s. 251-261.
  • If God Be for Us, Who Can Be Against Us?ʼ: Religion and Religiousness in Polish Football, 2008–2017, „The International Journal of the History of Sport”, t. 35, nr 1, „Special Issue: Sport and Christianity: Historical Perspectives”.
  • Sport and Religion: Muscular Christianity and the Young Men's Christian Association. Ideology, Activity and Expansion (Great Britain, the United States and Poland, 1857-1939), Kielce 2018.

Kontakt
michal.mazurkiewicz@ujk.edu.pl

Dane adresowe
Zakład Badań Kulturowych
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK
Uniwersytecka 17
25-406 Kielce
Pokój nr 260<< Powrót

Skip to content