dr Hanna Mijas


ORCID: 0000-0001-8256-7569

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (przekładoznawstwo), absolwentka filologii angielskiej; wykłada na UJK m.in. współczesne szkoły przekładoznawcze, tłumaczenia specjalistyczne i techniczne; tłumaczenia ustne.

Zainteresowania naukowe:

przekład audiowizualny (napisy filmowe), problemy kontekstu kulturowego w przekładzie oraz dydaktyka przekładu, szczególnie nauczanie tłumaczeń specjalistycznych i kabinowych.

Pracując jako samodzielny tłumacz, wykonuje regularne tłumaczenia artykułów popularnonaukowych oraz tekstów specjalistycznych z dziedziny finansów, ekonomii, budownictwa, architektury a także materiałów z dziedziny kultury, sztuki, historii sztuki. Jest także czynnym tłumaczem ustnym i kabinowym.

Wybrane publikacje:
Artykuły

 • The Co-operative Principle and its Maxims as a Translation Tool, “Respectus Philologicus” 2005, nr 8(13).
 •  New Approach to Translating Culture in Subtitlin,  “Respectus Philologicus” 2009, nr 15(20).
 • Equivalence in Subtitling Cultural References. The case of Quentin Tarantino’s films, “Studia Neofilologiczne” 2012, nr 5.
 • Women’s Voices in Translation, “Studia Filologiczne” 2016 (29).
 • Women of the Polish School of Dubbing, “Studia Filologiczne” 2016 (29).
 • Formal and Informal-level Strategies Applied to Deal with Cultural Difference in Translation w: Język w komunikowaniu  dyskursie, red. Piotr Zbróg, Kielce 2019.

Wybrane tłumaczenia książek

 • Ziemia Chmielnicka, Wydawnictwo PANZET. Kielce2006.
 • Żydzi w historii Chmielnika, Wydawnictwo F.P.H.U. Kielce 2006.
 • Krajobrazy Ziemi Buskiej, Wydawnictwo Światowid. Kielce 2007.
 • Świętokrzyskie nocą, Kadeska Art. Kielce2009.
 • Świętokrzyskie. Magiczny zakątek Europy, Wydawnictwo Światowid, Kielce2010.
 • Medytacja chrześcijańska dla dzieci, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2012

Kontakt:
hanna.mijas@ujk.edu.pl<< Powrót

Skip to content