Konsultacje pracowników
Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

kierunki: Filologia polska i Logopedia ogólna
semestr zimowy (02.10.2023 - 31.01.2024)


Lp.Imię i nazwiskoDataGodzinaPokój
1.dr Monika Bator266
2.dr hab. Alina Biała prof. UJK259
3.dr hab. Ewa Boksa281
4.dr hab. Marta Bolińska prof. UJK259
5.dr Agata Chrobot228
6.dr Renata Cuprych285
7.dr hab. Stanisław Cygan prof. UJK226/223
8.dr hab. prof. Janusz Detka prof. UJK256
9.dr hab. prof. Alicja Gałczyńska prof. UJK269/ 270
10.dr hab. Danuta Grzesiak-Witek, prof. UJK230
11.dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UJKMS Teams

12.dr hab. Andrzej Kominek prof. UJK281
13.dr Joanna Kowalczyk281
14.dr hab. Małgorzata Krzysztofik prof. UJK22
15.prof. dr hab. Grażyna Legutko 274
16.dr hab. Iwona Mityk prof. UJK267
17.dr Urszula Niekra230
18.dr Katarzyna Ostrowska 225
19.dr Magdalena Płusa 223
20.dr hab. Dorota Połowniak-Wawrzonek prof. UJK223
21.dr Karolina Pożoga280
22.dr Michał Robak 224
23.dr Agnieszka Rosińska-Mamej224
24.prof. dr hab. Marek Ruszkowski223
25.dr hab. Joanna Senderska prof. UJK224
26.mgr Anita Sowińska
27.dr hab. Roman Starz prof. UJK224
28.dr hab. Zbigniew Trzaskowski prof. UJK261
29.dr hab. Beata Utkowska prof. UJK256
30.dr hab. Anna Wileczek, prof. UJKWydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, sala 210
31.dr hab. Anna Wzorek prof. UJK259
32.prof. dr hab. Piotr Zbróg 280
33.prof. dr hab. Krzysztof BrachaInstytut Historii
pok. 366
34.dr Elżbieta Buchcic Instytut Biologii,
ul. Uniwersytecka 7 pok. 322
35.Pracownicy CENul. Krakowska 11
pok. 231
- mgr A. Karyś
- dr K. Krzystanek
- dr J. Lendzion
- dr A. Ozga
36.dr Barbara Klasińska ul. Krakowska 11 pok. 125
37.dr hab. Aleksandra Lubczyńska prof. UJKIMDiKS, 159
38.dr hab. Paweł Tambor, prof. UJKCollegium Medicum sala B1.26
39.dr hab. Magdalena Tomala, prof. UJKCentrum Przedsiębiorczości i Biznesu pok. 2/28
40.dr Alicja WieczorekWydział Sztuki ul. Podklasztorna 117, pok. 202

Z pracownikami ILiJ można się także kontaktować, pisząc na służbowe adresy mailowe.
wg wzorca: Imię.Nazwisko@ujk.edu.pl lub Imię.Nazwisko1-Nazwisko2@ujk.edu.pl (bez polskich znaków!)
Uwaga! Pomiędzy imieniem, a nazwiskiem zawsze jest kropka

Konsultacje pracowników spoza Instytutu/UJK

L.p.Imię i nazwiskoDataGodzinaPokój
1.mgr Agnieszka Dolecka
2.mgr Renata Drozd
3.dr Paulina Drozdowska
4.dr Joanna Gałuszka-Garnuszek
5.dr Iwona Gądek
6.mgr Dominika Janicka
7.mgr Kamila Kępczyńska
8.dr Eliza Koszyka
9.mgr Magdalena Łabędzka-Piróg
10.mgr Monika Łukomska-Dietrich
11.mgr Barbara Maj-Malinowska
12.mgr Ewa Majerowska
13.dr Agnieszka Masny
14.dr Agnieszka Oleksa
15.mgr Urszula Stępień-Daszkiewicz<< Powrót

Skip to content