XXX JUBILEUSZOWY TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

(14 –19 marca 2022 r.)

JĘZYK I KULTURA

 


Logo TKJ

 

 


Ogólna idea XXX TKJ:

Motyw przewodni projektu: Czerp mądrość od autorytetów, ale ufaj sobie.

Główna idea projektu polega na stworzeniu jak najliczniejszemu gronu odbiorców (przede wszystkim uczniom ze wszystkich poziomów edukacyjnych) możliwości uczestnictwa w ciekawych spotkaniach z językiem polskim. Spotkania te organizowane są przez szkoły, instytucje edukacji, kultury i nauki. Ich wartością jest wielka różnorodność form podejmowanych aktywności. Są to: konkursy, zabawy, turnieje, slamy, spotkania z autorytetami, warsztaty, wystawy, spektakle, wykłady, recitale i koncerty, prezentacje pasji i talentów. Każde spotkanie z językiem dostarcza konkretnej wiedzy, rozwija umiejętności w obszarach pisania, mówienia, słuchania, wyrażania własnych emocji i opinii, kształtuje postawy poprzez stwarzanie szansy uczestnictwa
w kulturze „wysokiej” i w działaniach, które umożliwiają rozwój człowieka bez względu na wiek i osiąganie samorealizacji.

Tegoroczna idea XXX TKJ:

W Jubileuszowym Tygodniu Kultury Języka chcemy skupić uwagę uczennic i uczniów na autorytetach, których wkład w polską kulturę i naukę jest nieoceniony. Pragniemy, aby kontakt z wielkimi postaciami dostarczył dzieciom i młodzieży refleksji, przemyśleń i inspiracji. Zależy nam, by uczniowie, uczestnicząc w różnorodnych wydarzeniach Tygodnia poświęconych autorytetom, mieli okazję odkrywać siebie, swoje potrzeby i dążenia; by czerpiąc
z doświadczeń i osiągnięć innych, kształtowali własną tożsamość i kreowali swoją przyszłość.

W 2022 roku Senat i Sejm RP uczcili niezwykłych Polaków, którzy mogą stać się dla uczennic i uczniów AUTORYTETAMI.

Są nimi: Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, Wanda Rutkiewicz, Józef Wybicki – uhonorowani przez Sejm RP; Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Ignacy Łukasiewicz i Bruno Schulz - uhonorowani przez Senat RP.

Ponadto rok 2022 został uznany Rokiem Romantyzmu Polskiego (w uchwale Sejmu przypomniano, że w tym roku przypada 200. rocznica pierwszego wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, a także zaznaczono, iż „pamięć romantyzmu polskiego jest (…) pamięcią najważniejszych znaków określających narodową tożsamość; „Ballady i romanse” będą również lekturą Narodowego Czytania) oraz Rok Botaniki (w uchwale Senatu zaznaczono, że 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego obliguje do przypomnienia zasług polskich botaników dla światowej nauki).

Wyrażamy przekonanie, że Jubileuszowy Tydzień Kultury Języka zachęci wiele szkół, placówek i instytucji nie tylko do dbałości o jakość języka polskiego, ale także do przypomnienia działalności wielkich Polaków, do dyskutowania o niezwykłych autorytetach i ich roli w kształtowaniu naszej tożsamości.

Cele ogólne naszego projektu:

 • uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu,
 • stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w propozycjach różnorodnych form Tygodnia,
 • przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez prezentację różnych form ekspresji kulturalnej,
 • propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych,
 • kształtowanie estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych.

Tegoroczne cele projektu:

 • przypomnienie postaci uznanych w roku 2022 przez Sejm i Senat RP za Patronów oraz ich dokonań w obszarze kultury i języka polskiego;
 • zorganizowanie debat i dyskusji poświęconych roli autorytetów w świadomości dzieci i młodzieży;
 • uruchomienie dyskursu na temat romantyzmu polskiego i jego wpływu na narodową tożsamość;
 • zgłębienie wartości badań naukowych prowadzonych dla dobra człowieka i środowiska naturalnego.

Adresaci:

Uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych województwa świętokrzyskiego, nauczyciele, studenci, mieszkańcy Kielc.

Projekt realizują instytucje związane z edukacją, kulturą i nauką:

 • Instytut literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Kieleckie Centrum Kultury
 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu
 • Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego
 • Muzeum Historii Kielc
 • Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach
 • Dom Kultury „Zameczek” w Kielcach
 • Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach i Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie
 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach
 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 • Miejska Biblioteka Publiczna
 • Energetyczne Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego

W TKJ uczestniczy ponad czterdzieści szkół z całego regionu.

Świętokrzyskie szkoły aktywnie biorą udział w projekcie.

Oto dwie możliwości uczestnictwa szkół w projekcie: (link)

Pierwsza możliwość: Szkoły, które organizują w ramach Tygodnia przedsięwzięcia dla swojej gminy lub powiatu i przyczyniają się do popularyzowania szlachetnej idei edukacyjnej i wychowawczej w społeczności lokalnej, proszone są o wypełnienie zgłoszenia 1 i przesłanie go na adres koordynatora: pasichlidia@gmail.com

Propozycje tych szkół znajdą się w „Programie Głównym XXX TKJ. Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 lutego 2022 r.


Druga możliwość: Szkoły, które organizują przedsięwzięcia w ramach Tygodnia tylko w swojej placówce (dla swoich uczniów), proszone są o wypełnienie zgłoszenia 2 i przesłanie go na adres koordynatora: pasichlidia@gmail.com

Ich propozycje znajdą się w zakładce „Dobre Praktyki XXX TKJ. Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 lutego 2022 r.

Koordynator XXX TKJ: Lidia Pasich – nauczyciel akademicki ILiJ UJK, pasichlidia@gmail.com kontakt: 609 393 050


Instytucje tworzące projekt


Instytucje tworzące projekt TKJ

 


Patronat honorowyPatronat medialny


Patronat medialny TKJ<< Powrót

Skip to content