XXXII TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

(11 – 16 marca 2024 r.)

JĘZYK I KULTURA

 


Logo TKJ

 

 


Ogólna idea XXXII TKJ:

Motyw przewodni projektu: Życie, które mi dano, jest tylko opowieścią; ale jak ja ją opowiem, to już moja sprawa. Jedynie o to mi chodzi.

Marek Hłasko, Piękni, dwudziestoletni

Główna idea projektu polega na stworzeniu jak najliczniejszemu gronu odbiorców (przede wszystkim uczniom ze wszystkich poziomów edukacyjnych) możliwości uczestnictwa w ciekawych spotkaniach z językiem polskim. Spotkania te organizowane są przez szkoły, instytucje edukacji, kultury i nauki. Ich wartością jest wielka różnorodność form podejmowanych aktywności. Są to: konkursy, zabawy, turnieje, slamy, spotkania z autorytetami, warsztaty, wystawy, spektakle, wykłady, recitale i koncerty, prezentacje pasji i talentów. Każde spotkanie z językiem dostarcza konkretnej wiedzy, rozwija umiejętności w obszarach pisania, mówienia, słuchania, wyrażania własnych emocji i opinii, kształtuje postawy poprzez stwarzanie szansy uczestnictwa
w kulturze „wysokiej” i w działaniach, które umożliwiają rozwój człowieka bez względu na wiek i osiąganie samorealizacji.

Cele ogólne naszego projektu:

 • uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu,
 • stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w propozycjach różnorodnych form Tygodnia,
 • przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez prezentację różnych form ekspresji kulturalnej,
 • propagowanie kultury języka w różnych sytuacjach życiowych,
 • kształtowanie estetyki i formy wypowiedzi w sytuacjach codziennych i publicznych.

Tegoroczna idea XXXII TKJ:

          XXXII edycja projektu Tydzień Kultury Języka skupia uwagę na szeroko pojętej sztuce opowiadania historii, której celem jest konstruowanie i przedstawianie narracji w taki sposób, by wywołać emocje, budować napięcie i utrzymywać uwagę odbiorców. Snucie opowieści (storytelling) to metoda dydaktyczna wrażliwa na język i emocje, budująca wyobraźnię, kreatywność, krytyczne myślenie i umiejętność współpracy w grupie. W czasie Tygodnia pragniemy odświeżyć opowieści „zapisane” w baśniach, legendach, podaniach, mitach, sagach, odysejach, pieśniach, a także nauczyć się, jak tworzyć własne, niepowtarzalne i wyjątkowe historie.

Zachęcamy, aby tę umiejętność kształtować na podstawie tekstów i dokonań wybitnych postaci uznanych przez Sejm i Senat RP za Patronów 2024 roku. Wśród nich znajdują się: Marek Hłasko, arcybiskup Antoni Baraniak, Romuald Traugutt, Wincenty Witos, rodzina Ulmów, Kazimierz Wierzyński, Melchior Wańkowicz i Zygmunt Miłkowski (Sejm); Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, Wincenty Witos oraz Władysław Zamoyski (Senat).

Wyrażamy przekonanie, że tegoroczny Tydzień Kultury Języka spotka się z zainteresowaniem placówek edukacyjnych i instytucji kultury oraz przyczyni się do zwiększenia kompetencji językowych uczestników wydarzenia, dostarczając im radości i satysfakcji ze sztuki snucia oryginalnych opowieści.

 Tegoroczne cele projektu:

 • kształtowanie umiejętności opowiadania i tworzenia historii, zgodnie z zaleceniami ujętymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
 • przypomnienie wybitnych postaci uznanych w roku 2024 przez Sejm i Senat RP za Patronów oraz ich dokonań w obszarze historii, kultury i języka polskiego;
 • zorganizowanie różnorodnych form umożliwiających doskonalenie tworzenia interesujących opowieści z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi
  i ciekawych technik narracyjnych.

Adresaci:

Uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych województwa świętokrzyskiego, nauczyciele, studenci, mieszkańcy Kielc.

Projekt realizują instytucje związane z edukacją, kulturą i nauką (około osiemnastu) oraz świętokrzyskie szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, technika (ponad sześćdziesiąt szkół z całego regionu).

Świętokrzyskie szkoły mogą aktywnie uczestniczyć w projekcie, wykorzystując dwie ścieżki:

 • Pierwsza możliwość. Szkoły, które organizują w ramach Tygodnia przedsięwzięcia dla swojej gminy lub powiatu i przyczyniają się do popularyzowania szlachetnej idei edukacyjnej i wychowawczej w społeczności lokalnej, proszone są o wypełnienie zgłoszenia (link aktywny 1) i przesłanie go na adres koordynatora: pasichlidia@gmail.com

Propozycje tych szkół znajdą się w „Programie Głównym XXXII TKJ”. Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 lutego 2024 r.

 • Druga możliwość. Szkoły, które organizują przedsięwzięcia w ramach Tygodnia tylko w swojej placówce (dla swoich uczniów), proszone są
  o wypełnienie zgłoszenia (link aktywny 2) i przesłanie go na adres koordynatora: pasichlidia@gmail.com

Ich propozycje znajdą się w zakładce „Dobre Praktyki XXX TKJ”. Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 lutego 2024 r.

 

Koordynator XXXII TKJ: Lidia Pasich; kontakt: pasichlidia@gmail.com; tel. +48 609 393 050

Pełny program XXXII Tygodnia Kultury Języka ukaże się na początku marca 2024 r.


Instytucje tworzące projekt


Loga instytucji tworzących projekt


Patronat honorowy


Loga instytucji z patronatem honorowym TKJ

 


Patronat medialny


Loga instytucji z patronatem medialnym TKJ<< Powrót

Skip to content