Ad hoc-owy – czy można używać tego wyrażenia?

Szanowni Państwo!
Uprzejmie proszę o ocenę, czy następujące sformułowanie, zamieszczone w ofercie pracy, jest poprawne: "Zakres obowiązków wybranej osoby będzie obejmował przygotowywanie ad hoc-owych raportów".
Czy w języku oficjalnym dopuszczalna jest forma "ad hoc-owy"? Czy pisownia tego słowa jest poprawna?
Dziękuję za udzielenie porady.
Z poważaniem

Piotr Mankiewicz

Odpowiedź PJ:

Wyrażenie ad hoc oznacza 'doraźnie, bez przygotowania', ma więc znaczenie przysłówka, a w zdaniu bywa zazwyczaj okolicznikiem. Twórcy ogłoszenia chodziło zapewne o przygotowanie doraźnych raportów, czyli było to znaczenie przymiotnikowe. Stąd utworzył wyrażenie przypominające w jego mniemaniu przymiotnik. Zarówno jednak takie znaczenie, postać wyrażenia, jak i jego zapis – ad hoc-owy – nie są poprawne w języku polskim. Nie notuje się go w słownikach i nie powinno się pojawić w ogłoszeniu. Jednak funkcjonuje ono w użyciu społecznym, występuje w dwóch wariantach: proces ten był zupełnie ad-hocowy; dowcip sytuacyjny, ad-hocowy; a to taki ad hocowy wpis. Okazuje się, że nawet jest dość częste. Być może więc po jakimś czasie się przyjmie i pozostanie w języku, choć z punktu widzenia słowotwórczego będzie ono wadliwe. Jeżeli chodzi o ortografię, to w zasadzie należałoby je pisać w takim wypadku bez łącznika.

Piotr Zbróg, IFP UJK

 << Powrót

Skip to content