Sekcja Obsługi Dydaktyki

Sekcja Obsługi Dydaktyki

Szanowni Studenci,
w sprawach dotyczących dydaktyki proszę pisać do wicedyrektorów ds. kształcenia: jan.hajduk@ujk.edu.pl, alicja.galczynska@ujk.edu.pl lub na adres Sekcji Obsługi Dydaktyki: studiawh@ujk.edu.pl (wpisanie w temacie maila nazwiska, roku i kierunku studiów znacznie przyspieszy odpowiedź).

Alicja Gałczyńska