Recent Posts by admin

ZAWIADOMIENIE O PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ W FORMIE ZDALNEJ

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydział Humanistyczny Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kielce, dn. 29.06.2021 r.

Rada Naukowa Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2021 roku o godzinie 12:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Pauliny Pietras

pt.: ...

Czytaj więcej

Recent Comments by admin

No comments by admin yet.