FILOLOGIA POLSKA I STOPIEŃ

FILOLOGIA POLSKA I STOPIEŃ

Na studiach I stopnia (licencjackich) oferujemy 2 bloki kształcenia:
- nauczycielski (przedmioty z zakresu specjalnych potrzeb komunikacyjnych),
- nienauczycielski (przedmioty redakcyjno-wydawnicze).

Absolwent filologii polskiej nauczycielskiej (blok specjalne potrzeby komunikacyjne) może być zatrudniony w szkołach podstawowych jako nauczyciel języka polskiego z kompetencjami w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb komunikacyjnych oraz zakłóceń w sferze komunikacji. Zostaje wyposażony w podstawową wiedzę i umiejętności związane z przygotowaniem diagnostyczno-terapeutycznym i logopedycznym.

Absolwent filologii polskiej nienauczycielskiej (blok redakcyjno-wydawniczy – grupa przedmiotów z zakresu edytorstwa) przygotowany jest do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, mediach elektronicznych jako redaktor językowy i merytoryczny, korektor; może również pracować w firmach zajmujących się PR, komunikacją społeczną, reklamą; w mediach i urzędach.