Bynajmniej a przynajmniej

Czy wyrazy „przynajmniej” i „bynajmniej” mają to samo znaczenie?
Odpowiedź PJ:

Bynajmniej i przynajmniej należą wyrazów często mylonych pod względem znaczenia z uwagi na podobieństwo brzmieniowe. Zazwyczaj PRZYNAJMNIEJ zastępowane jest błędnie przez BYNAJMNIEJ. Partykuła PRZYNAJMNIEJ po pierwsze wyznacza nam pewne minimum, które jest do przyjęcia dla nadawcy: Wychodzisz? Zjedz przynajmniej kanapkę. I tu pojawia się błędne BYNAJMNIEJ: Wychodzisz? Zjedz *bynajmniej kanapkę. Negatywna ocena odpowiedzi wynika  z tego, że bynajmniej wskazuje na nieprawdziwość jakiegoś stwierdzenia, które w pewnych okolicznościach mogłoby być prawdziwe. Poprawnie można by zatem powiedzieć: Wychodzisz? BynajmniejBynajmniej znaczy tu: NIE (wcale nie), choć np. zachowanie mogłoby wskazywać, że ktoś wychodzi. Inny przykład: Te domy bynajmniej nie mają takiej samej powierzchni (choć można by tak sądzić).
Przynajmniej ponadto informuje, że miara tego, o czym się mówi, wynosi nie mniej niż jakaś wartość, ale może być większa: Zarobisz przynajmniej tysiąc złotych.
Mylenie tych dwóch wyrazów jest dość rażącym błędem językowym.

Piotr Zbróg, ILiJ UJK
 << Powrót

Skip to content